strike team là gì – Nghĩa của từ strike team

strike team có nghĩa là

Một đội ngũ lính cứu hỏa chết tiệt cứt và đưa ra hỏa hoạn. Được biết đến với quán rượu uống khô, làm cho gà con và lửa ẩm. Tất cả các shenanigans tròn.
Bởi vì ngay cả Chuck Norris cũng cần một anh hùng.
Đội tấn công của Pullaming tấn công một lần nữa

Ví dụ

Lửa này ngoài tầm kiểm soát! Gọi vào Đội tấn công Pullaming!
Tôi đã mất bạn gái của mình với đội tấn công của Pullaming!
Cái lồn đó có ria mép bệnh hoạn …. Phải là đội trưởng của đội tấn công Pullaming

strike team có nghĩa là

Đội tấn công dựa trên Farmington California và họ tấn công mạnh nhanh chóng. Bốn thành viên ban đầu là Mark, Tim, Jason và Michael. Nó đã trở thành một hiện tượng rộng rãi, gần đây nhất với những người khác mua đội tấn công “tấn công mạnh mẽ, tấn công nhanh” trong một nỗ lực liên kết với chính đội tấn công ban đầu. Mỗi một trong những nỗ lực này đã kết thúc trong đổ máu.

Ví dụ

Lửa này ngoài tầm kiểm soát! Gọi vào Đội tấn công Pullaming!

strike team có nghĩa là

Tôi đã mất bạn gái của mình với đội tấn công của Pullaming!
Cái lồn đó có ria mép bệnh hoạn …. Phải là đội trưởng của đội tấn công Pullaming
Đội tấn công dựa trên Farmington California và họ tấn công mạnh nhanh chóng. Bốn thành viên ban đầu là Mark, Tim, Jason và Michael. Nó đã trở thành một hiện tượng rộng rãi, gần đây nhất với những người khác mua đội tấn công “tấn công mạnh mẽ, tấn công nhanh” trong một nỗ lực liên kết với chính đội tấn công ban đầu. Mỗi một trong những nỗ lực này đã kết thúc trong đổ máu.
“Braxton đã đưa ra những bình luận phỉ báng về The Strike đội và bị đá vào một hoặc hai ngày của anh ấy sau. Tôi nghe nói họ đã đi tiểu anh ấy khi anh ấy xuống. Đội tấn công không đụ xung quanh người đàn ông.”
một nhóm

Xem thêm  dosu là gì - Nghĩa của từ dosu

phần giới thiệu của lil flips trò chơi kết thúc

Pebble
Pebble.
SWAT SWAT.

Ví dụ

Lửa này ngoài tầm kiểm soát! Gọi vào Đội tấn công Pullaming!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.