stoopif là gì – Nghĩa của từ stoopif

stoopif có nghĩa là

Findlay là Stoopif!Har har har

Thí dụ

Findlay: Xin chào
Lorna: Bạn đang stoopif

stoopif có nghĩa là

Khi một cá nhân ở trong giao tiếp với một thông qua văn bản (hoặc một số thứ đánh máy), và người bạn đang nhắn tin nói một số điều ngu ngốc, và thay vì gọi họ là ngu ngốc, bạn gọi họ là Stoopif, như gọi họ là ngu ngốc trong khichế giễu sự ngu ngốc của họ.

Thí dụ

Findlay: Xin chào
Lorna: Bạn đang stoopif

stoopif có nghĩa là

Khi một cá nhân ở trong giao tiếp với một thông qua văn bản (hoặc một số thứ đánh máy), và người bạn đang nhắn tin nói một số điều ngu ngốc, và thay vì gọi họ là ngu ngốc, bạn gọi họ là Stoopif, như gọi họ là ngu ngốc trong khichế giễu sự ngu ngốc của họ.

Thí dụ

Findlay: Xin chào

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  colitis là gì - Nghĩa của từ colitis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.