Soak dịch tiếng Việt là gì

Nghĩa của từ soak – soak là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
1. sự ngâm, sự thấm nước, sự nhúng nước
2. (Mỹ) nước để ngâm, nước để nhúng
3. (từ lóng) bữa chè chén
4. (từ lóng) người nghiện rượu nặng
5. (Mỹ), (từ lóng) tình trạng bị đem cầm cố
6. (Mỹ), (từ lóng) cú đấm điếng người
Ngoại Động từ
1. ngâm, nhúng
2. làm ướt đẫm
3. (từ lóng) bòn tiền, rút tiền (của ai); cưa nặng, giã nặng, lấy giá cắt cổ
4. (từ lóng) uống lu bù
5. (Mỹ), (từ lóng) giáng cho một đòn
Nội Động từ
1. ngấm, thấm (đen & bóng)
2. say be bét; chè chén lu bù

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Hủ tiếu bò kho bao nhiêu calo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.