So sánh điểm giống nhau về quân đội nhà Trần và nhà Lý

– Giống nhau:cùng thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” – Khác nhau: +Quân đội nhà Trần được chia làm hai loại: cấm quân và quân ở các lộ, cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua.Chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở các làng, xã khi có chiến tranh, còn có các quân đội của các vương hầu +Quân đội nhà Lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địa phương.

+Quân đội nhà Trần được xây dựng theo chủ trương:”quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”

– Nhận xét của em về quân đội thời Trần: Quân đội nhà Trần hoàn chỉnh, quy củ, được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

-Giống nhau:cùng thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

-Khác nhau: +Quân đội nhà trần được chia làm hai loại: cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua. Chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở các làng, xã. Khi có chiến tranh còn có các quân đội của các vương hầu. +Quân đội nhà Lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địa phương.

+Quân đội nhà Trần được xây dựng theo chủ trương:”quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.

Xem thêm:  Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước đầu tiên này

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

-Giống nhau:cùng thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” -Khác nhau:+Quân đội nhà trần được chia làm hai loại:cấm quân và quân ở các lộ,cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành,triều đình và vua.chính binh đóng ở các lộ đồng bằng,phiên binh đóng ở các lộ miền núi,hương binh đóng ở các làng,xã.khi có chiến tranh,còn có các quân đội của các vương hầu+Quân đội nhà lý chỉ được phân chia thành hai loại:cấm quân và quân địa phương.

+Quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương:”quân lính cốt tinh nhuệ,không cốt đông

So Sánh sự khác nhau và giống nhau củaquân đội nhà Trần với quân đội nhà Lý.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts