Sinh vật nhân thực bao gồm các giới nào

Sinh vật nhân thực, còn gọi là sinh vật nhân chuẩn, sinh vật nhân điển hình hoặc sinh vật có nhân chính thức (danh pháp: Eukaryota hay Eukarya) là một sinh vật gồm các tế bào phức tạp, trong đó vật liệu di truyền được sắp đặt trong nhân có màng bao bọc. Eukaryote là chữ Latin có nghĩa là có nhân thật sự.

  • A. Giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật
  • B. Giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật
  • C. Giới nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật
  • D. Giới nguyên sinh, tảo, thực vật và động vật
  • Lời giải:Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực.Đáp án cần chọn là: C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Câu hỏi:
  • Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:
  • Video liên quan

Sinh vật nhân thực gồm có động vật, thực vật và nấm – hầu hết chúng là sinh vật đa bào – cũng như các nhóm đa dạng khác được gọi chung là nguyên sinh vật (đa số là sinh vật đơn bào, bao gồm động vật nguyên sinh và thực vật nguyên sinh). Trái lại, các sinh vật khác, chẳng hạn như vi khuẩn, không có nhân và các cấu trúc tế bào phức tạp khác; những sinh vật như thế được gọi là sinh vật tiền nhân hoặc sinh vật nhân sơ (prokaryote). Sinh vật nhân thực có cùng một nguồn gốc và thường được xếp thành một siêu giới hoặc vực (domain).

Các sinh vật này thường lớn gấp 10 lần (về kích thước) so với sinh vật nhân sơ, do đó gấp khoảng 1000 lần về thể tích. Điểm khác biệt quan trọng giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực là tế bào nhân thực có các xoang tế bào được chia nhỏ do các lớp màng tế bào để thực hiện các hoạt động trao đổi chất riêng biệt. Trong đó, điều tiến bộ nhất là việc hình thành nhân tế bào có hệ thống màng riêng để bảo vệ các phân tử ADN (?) của tế bào. Tế bào sinh vật nhân thực thường có những cấu trúc chuyên biệt để tiến hành các chức năng nhất định, gọi là các bào quan. Các đặc trưng gồm:

Tế bào chất của sinh vật nhân thực thường không nhìn thấy những thể hạt như ở sinh vật nhân sơ vì rằng phần lớn ribosome của chúng được bám trên mạng lưới nội chất. Màng tế bào cũng có cấu trúc tương tự như ở sinh vật nhân sơ tuy nhiên thành phần cấu tạo chi tiết lại khác nhau một vài điểm nhỏ. Chỉ một số tế bào sinh vật nhân thực có thành tế bào. Vật chất di truyền trong tế bào sinh vật nhân thực thường gồm một hoặc một số phân tử ADN mạch thẳng, được cô đặc bởi các protein histone tạo nên cấu trúc nhiễm sắc thể. Mọi phân tử ADN được lưu giữ trong nhân tế bào với một lớp màng nhân bao bọc. Một số bào quan của sinh vật nhân thực có chứa ADN riêng. Một vài tế bào sinh vật nhân thực có thể di chuyển nhờ tiêm mao hoặc tiên mao. Những tiên mao thường có cấu trúc phức tạp hơn so với sinh vật nhân sơ.

Xem thêm  Chăm sóc da cho bà bầu 3 tháng đầu

19/06/2021 323

A. Giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật

B. Giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật

C. Giới nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật

Đáp án chính xác

D. Giới nguyên sinh, tảo, thực vật và động vật

Lời giải:Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực.Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hình thức dinh dưỡng không có ở giới Nấm là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,307

Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là:

Xem đáp án » 19/06/2021 898

Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nguyên sinh là

Xem đáp án » 19/06/2021 863

Sống tự dưỡng quang hợp có ở:

Xem đáp án » 19/06/2021 677

Giới thực vật gồm những sinh vật

Xem đáp án » 19/06/2021 569

Địa y là sinh vật thuộc giới

Xem đáp án » 19/06/2021 555

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là?

Xem thêm  Dở tiếng Nhật là gì

Xem đáp án » 19/06/2021 530

Giới nguyên sinh bao gồm

Xem đáp án » 19/06/2021 507

Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới thực vật là

Xem đáp án » 19/06/2021 432

Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là: 

Xem đáp án » 19/06/2021 349

Đâu không phải tiêu chí cơ bản của hệ thống phân loại 5 giới:

Xem đáp án » 19/06/2021 321

Giới khởi sinh gồm:

Xem đáp án » 19/06/2021 306

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là

Xem đáp án » 19/06/2021 292

Giới động vật gồm những sinh vật

Xem đáp án » 19/06/2021 286

Nấm men thuộc giới

Xem đáp án » 19/06/2021 284

Giới (Regnum) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Vậy trong sinh vật nhân thực bao gồm các giới?

Câu hỏi:

Sinh vật nhân thực bao gồm các giới?

A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật

C. Giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật

D. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Đáp án đúng D.

Sinh vật nhân thực bao gồm các giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Giới (Regnum) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Thế giới sinh vật được phân thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là: giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – giống loài.

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về phân chia sinh giới, tuy nhiên hệ thống phân loại được đưa ra bởi hai nhà khoa học Whittaker và Margulis là được sử dụng nhiều nhất cho đến nay. Theo hai nhà khoa học Whittaker và Margulis giới hiện nay bao gồm 5 giới: Giới Khởi sinh (Monera); Giới Nguyên sinh (Protista); Giới Nấm (Fungi); Giới Thực vật (Plantae); Giới Động vật (Animalia).

+ Giới Khởi sinh (Monera) với đại diện: vi khuẩn. Vi khuẩn có đặc điểm: nhân sơ, bé nhỏ (1-5 mm) và được phân bố rộng rãi. Phương thức sinh sống của vi khuẩn là: hoại sinh, tự dưỡng, kí sinh…

Xem thêm  Đề thi vào cấp 3 môn toán

+ Giới Nguyên sinh (Protista) đại diện: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh. Tảo: là sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, có sắc tố quang hợp, quang tự dưỡng, sống trong nước. Nấm nhầy: là sinh vật nhân thực, dị dưỡng, hoại sinh. Cơ thể tồn tại ở 2 pha: pha đơn bào giống trùng amip, pha hợp bào là khối chất nhầy chứa nhiều nhân. Động vật nguyên sinh: đa dạng, là những sinh vật nhân thực, dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

+ Giới Nấm (Fungi): Đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y. Đặc điểm chung giới nấm là nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản giới nấm hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng.

+ Giới Thực vật (Plantae):

Giới Thực vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Phần lớn sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm.

Giới Thực vật được phân thành các ngành chính : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. Chúng đều có chung một nguồn gốc là Tảo lục đa bào nguyên thuỷ. Khi chuyển lên đời sống trên cạn, tổ tiên của giới Thực vật đã tiến hoá theo hai dòng khác nhau. Một đồng hình thành Rêu (thể giao tử chiếm ưu thể), đồng còn lại hình thành Quyết, Hạt trần, Hạt kín (thể bào tử chiếm ưu th).

Giới Thực vật cung cấp thức ăn cho giới Động vật, điều hoà khí hậu, hạn chế xói mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngắm và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Giới Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu cho con người.

+ Giới Động vật (Animalia): Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống. Đặc điểm là đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao. Vai trò của giới động vật góp phần làm cân bằng hệ sinh thái, cung cấp thức ăn, nguyên liệu cho con người.

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.