sho did là gì – Nghĩa của từ sho did

prezzies là gì – Nghĩa của từ prezzies

prezzies có nghĩa làÚc, abbr, n, quà. những món quà.Ví dụTôi đã phải mua Missus Prezzieprezzies có nghĩa làpresidentVí dụTôi đã phải mua Missus Prezzieprezzies có nghĩa …

Là gì
Nghĩa của từ
prezzies

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  bewitched là gì - Nghĩa của từ bewitched

Related Posts