shirtless mike là gì – Nghĩa của từ shirtless mike

shirtless mike có nghĩa là

Mike không mặc áo là người cha hàng xóm luôn thích cởi áo ra bất kể tình huống.Anh ta luôn thích cắt cỏ hai lần một tuần như một cái cớ để cởi áo.Bạn đã làm gì, đừng kiểm tra Mike không mặc áo.Nếu bạn làm như vậy, anh ấy sẽ điều hành bạn với phiên bản giới hạn của anh ấy tùy chỉnh được sửa đổi tốc độ cao năm 2019 Chevrolet Camaro 2.3 Anh ấy cũng có tiếng cười của một đứa bé quỷ dữ được rửa tội vào ngày sinh nhật của Chúa Jesus.

Thí dụ

Kid 1: Có phải Mike không mặc áo cắt sân của mình không?
Kid 2: Vâng, đó là ba ngày liên tiếp!
Kid 1: Nhưng nó vào giữa tháng 12 ??
Mike không mặc áo: *Quay đầu và nhìn một đứa trẻ *Cỏ sẽ không tự cắt *
Kid 1 và 2 haha *chạy *

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Giải bài tập Tiếng Việt Chính tả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.