sheep away là gì – Nghĩa của từ sheep away

sheep away có nghĩa là

Nội dung bài viết

Khi ai đó thay đổi trạng thái của họ trên MSN thành “đi” mặc dù rõ ràng là họ vẫn ở đó.Chỉ định bao gồm thay đổi tên hiển thị, tin nhắn cá nhân hoặc hình ảnh hiển thị.Đôi khi họ từ chối nói chuyện với mọi người và giả vờ rằng họ “đi”.

Thí dụ

Person1: Này anh bạn có chuyện gì vậy?
Person1: anh bạn ở đó?
Person2: *thay đổi tên hiển thị *
Person1: Này, bỏ chơi cừu đi và nói chuyện với tôi như một người đàn ông!
Guy1: “Này, bạn đã nói chuyện với bạn gái của bạn đêm qua trên MSN về bữa tiệc?”
Guy2: “Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy đang chơi cừu đi.”
Guy1: “chặt chẽ cho cô ấy!”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách trị lở miệng nhanh nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.