Sắt trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều đăng quặng quặng nào sau đây giàu hàm lượng sắt nhất

Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng

Gang và thép là hợp kim của Fe. Tìm phát biểu đúng.

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Cho các phát biểu sau:

(1) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 1 – 3,1% là các nguyên tố C, Si, Mn, S và còn lại là Fe.

(2) Thép là hợp kim của sắt trong đó hàm lượng cacbon chiếm 0,01 – 2%.

(3) Thép được sử dụng trong ngành chế tạo máy và máy bay.

(4) Để luyện thép, người ta oxi hóa gang nóng chảy để loại phần lớn các nguyên tố C, P, Si, Mn, S.

(5) Thép đặc biệt là thép ngoài những nguyên tố có sẵn như thép thường còn thêm các nguyên tố được đưa vào là Cr, Ni, Mo, W, Mn, …

Số phát biểu đúng là

Quặng nào sau đây có hàm lượng Fe cao nhất?

Xuất bản ngày 15/06/2020 – Tác giả: Dung Pham

Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là manhetit , các em cần xác định được công thức hóa học của quặng sắt và tính % Fe trong hợp chất.

Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là:

A. Hematit đỏ

Xem thêm:  Tưởng tượng sáng tạo thể hiện ở chỗ

B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. Xiderit

Đáp án: C. Manhetit

Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là Manhetit

Giải thích

Hematit nâu Fe₂O₃.nH₂O

Manhetit Fe₃O₄

Xiđerit FeCO₃

Hematit đỏ Fe₂O₃

Ta tính %Fe trong các quặng trên, quặng có %Fe lớn nhất là manhetit

Câu hỏi liên quan

1. Hàm lượng sắt có trong quặng xiđerit là

A. 48,27%.

B. 63,33%.

C. 46,67%.

D. 77,78%.

Đáp án: A. 48,27%.

Hàm lượng sắt có trong quặng xiđerit là 48,27%

Giải thích

Xiđerit là FeCO₃ => % = = 48,276%.

2. Quặng có hàm lượng sắt thấp nhất là:

A. Hematit đỏ

B. Manhetit

C. Xiđerit

D. Pirit

Đáp án D. Pirit

Quặng có hàm lượng sắt thấp nhất là Pirit

3. Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là ?

A. Fe(OH)₃.

B. Fe₂(SO₄)₃.

C. Fe₂O₃.

D. FeSO₄.

Đáp án : D. FeSO₄

Xem giải thích đáp án câu 3 : Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

4. Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là:

A. AgNO₃ và H₂SO₄ loãng

B. ZnCl2 và FeCl₃

C. HCl và AlCl₃

D. CuSO₄ và HNO₃ đặc nguội

Đáp án: A. AgNO₃ và H₂SO₄ loãng

Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là AgNO3 và H2SO4 loãng

Trên đây đáp án cho câu hỏi trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Xem thêm:  Match each printer management feature on the left with the appropriate description on the right

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Quặng nào sau đây chứa nhiều sắt nhất?

A.

B.

C.

D.

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Pirit sắt.

B. Hematit đỏ.

C. Manhetit.

D. Xiđerit.

Tính % Fe có trong từng hợp chất theo công thức:

\(\% Fe = \frac{{56.soFe}}{{{M_{hop\,chat}}}}.100\% \)

=> phần trăm trong chất nào cao nhất thì chọn

=> phần trăm sắt trong Fe3O4 là cao nhất

Đáp án B

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A.

B.

C.

D.

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A.

B.

C.

D.

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Pirit sắt.

B.Hematit đỏ.

C.Manhetit

Đáp án chính xác

D.Xiđerit.

Xem lời giải

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts