Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian phát xít Đức đầu hàng Đồng minh

Cho các dữ kiện sau:

1.Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh.

2.Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng.

3.Đức tấn công Liên Xô.

4.Hội nghị Ianta.

Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự thời gian

A.

B.

C.

D.

Video liên quan

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Phở bò bao nhiêu calo?

Related Posts