rusty bolt là gì – Nghĩa của từ rusty bolt

rusty bolt có nghĩa là

Khi bạn có quan hệ tình dục qua đường hậu môn với một con gà con và tinh ranh của bạn xuất hiện được bảo hiểm với poop.

Ví dụ

Tôi đã phá vỡ một hạt trong một số chú gà con đêm qua và khi tôi rút ra, tôi đã có một bu lông rỉ sét.

rusty bolt có nghĩa là

khoang hậu môn hoặc ít nhất một bẩn một

Ví dụ

Tôi đã phá vỡ một hạt trong một số chú gà con đêm qua và khi tôi rút ra, tôi đã có một bu lông rỉ sét.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Các trường công bố điểm chuẩn 2022 ở Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.