roxbury latin là gì – Nghĩa của từ roxbury latin

roxbury latin có nghĩa là

Một trường thật, Roxbury Latin là một trong những tổ chức học thuật Premier của Mỹ. Nó nổi tiếng với việc sản xuất các học giả xuất sắc, những người thể hiện lớp học và tính cách cũng như trí thông minh không phổ biến.

Thí dụ

Roxbury Latin cam kết với một triết lý giáo dục toàn diện: Chúng tôi tìm cách giúp học sinh của chúng tôi phát triển và phát triển không chỉ về mặt học thuật mà về mặt đạo đức, về mặt thẩm mỹ, về thể chất và xã hội.”

roxbury latin có nghĩa là

Một tổ chức tốt được xếp hạng tốt nhất trên thế giới vì sức mạnh vượt trội của nó trong các lĩnh vực học tập, thể thao và ngoại khóa. Ngoài cơ thể sinh viên đẹp trai, tổ chức cũng phải giữ lại một tài trợ ước tính sẽ cạnh tranh với ngân sách chi tiêu của một số quốc gia.

Thí dụ

Roxbury Latin cam kết với một triết lý giáo dục toàn diện: Chúng tôi tìm cách giúp học sinh của chúng tôi phát triển và phát triển không chỉ về mặt học thuật mà về mặt đạo đức, về mặt thẩm mỹ, về thể chất và xã hội.”

Xem thêm  worthless piece of shit là gì

roxbury latin có nghĩa là

Một tổ chức tốt được xếp hạng tốt nhất trên thế giới vì sức mạnh vượt trội của nó trong các lĩnh vực học tập, thể thao và ngoại khóa. Ngoài cơ thể sinh viên đẹp trai, tổ chức cũng phải giữ lại một tài trợ ước tính sẽ cạnh tranh với ngân sách chi tiêu của một số quốc gia.
Không có Roxbury Latins trong Belmont, đặc biệt không ở bất cứ nơi nào gần 350 Triển vọng st.
N. Một hành động gợi cảm của đồng tính luyến ái ham muốn

Thí dụ

Roxbury Latin cam kết với một triết lý giáo dục toàn diện: Chúng tôi tìm cách giúp học sinh của chúng tôi phát triển và phát triển không chỉ về mặt học thuật mà về mặt đạo đức, về mặt thẩm mỹ, về thể chất và xã hội.”
Một tổ chức tốt được xếp hạng tốt nhất trên thế giới vì sức mạnh vượt trội của nó trong các lĩnh vực học tập, thể thao và ngoại khóa. Ngoài cơ thể sinh viên đẹp trai, tổ chức cũng phải giữ lại một tài trợ ước tính sẽ cạnh tranh với ngân sách chi tiêu của một số quốc gia.
Không có Roxbury Latins trong Belmont, đặc biệt không ở bất cứ nơi nào gần 350 Triển vọng st.

roxbury latin có nghĩa là

N. Một hành động gợi cảm của đồng tính luyến ái ham muốn

Thí dụ

Roxbury Latin cam kết với một triết lý giáo dục toàn diện: Chúng tôi tìm cách giúp học sinh của chúng tôi phát triển và phát triển không chỉ về mặt học thuật mà về mặt đạo đức, về mặt thẩm mỹ, về thể chất và xã hội.”

Xem thêm  Năm 1924 Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về đầu

roxbury latin có nghĩa là

Một tổ chức tốt được xếp hạng tốt nhất trên thế giới vì sức mạnh vượt trội của nó trong các lĩnh vực học tập, thể thao và ngoại khóa. Ngoài cơ thể sinh viên đẹp trai, tổ chức cũng phải giữ lại một tài trợ ước tính sẽ cạnh tranh với ngân sách chi tiêu của một số quốc gia.

Thí dụ

Không có Roxbury Latins trong Belmont, đặc biệt không ở bất cứ nơi nào gần 350 Triển vọng st.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.