Ring up your purchase là gì

Ring Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Ring Up / Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng) trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Ring Up
Tiếng Việt Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng)
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Ring Up là gì?

  • Ring Up là Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Ring Up

  • Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng) tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Ring Up là gì? (hay Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng) nghĩa là gì?) Định nghĩa Ring Up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ring Up / Gọi Dây Nói; Gọi Điện Thoại; Liên Lạc Bằng Điện Thoại (Cho Ai); Ghi (Số Tiền Bán Hàng). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Xem thêm  Hiệp định thương mại song phương việt nam

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.