regentrification là gì – Nghĩa của từ regentrification

regentrification có nghĩa là

Khi người phụ nữ của bạn hiển thị sâu, sâu mong muốn dành cho nam giới “màu” và bạn phải lênTrò chơi tình dục của bạn để giữ tiền lãi.

ví dụ

biff: “anh chàng, tôi thấy Muffy xuống nhảy với Deshawn và Julio tại Câu lạc bộ dài, bạn định làm gì?”
Chip: “Tôi sẽ đến kéo cô ấy Little Pink Ass trở lại đây để Bãi biển Manhattan cho một số regentrification âm đạo!”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  minecraft child là gì - Nghĩa của từ minecraft child

Related Posts