Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ ISO

Đoàn đánh giá nội bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ, kiểm tra giám sát hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016 theo đúng chương trình ban hành. Qua đó, xác định sự phù hợp của HTQLCL, bao gồm phù hợp về quy định (những quy định của hệ thống tài liệu phù hợp với những quy định của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan), phù hợp với thực hiện (áp dụng, vận hành đầy đủ và chính xác quy định của hệ thống tài liệu). Duy trì, cải tiến HTQLCL và phát hiện những điểm không phù hợp để kịp thời thực hiện hành động khắc phục, đảm bảo những yêu cầu của HTQLCL.

Điện thoại: 0255 3866235.

Email: .

1.000502.000.00.00.H

Contents

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

nhan-lai-tien-ky-quy-cua-doanh-nghiep-dua-nguoi-lao-dong-di-dao-tao-nang-cao-trinh-do-ky-nang-nghe-o-nuoc-ngoai-hop-dong-duoi-90-ngay
Xem thêm:  Cách sử dụng cao ngựa

2.000044.000.00.00.H

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

nghi-chiu-tang-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi

2.000477.000.00.00.H

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

dung-tro-giup-xa-hoi-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-cap-tinh-cap-huyen

2.000286.000.00.00.H

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

tiep-nhan-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-vao-co-so-tro-giup-xa-hoi-cap-tinh-cap-huyen

2.000282.000.00.00.H

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

tiep-nhan-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap-vao-co-so-tro-giup-xa-hoi-cap-tinh-cap-huyen

2.000216.000.00.00.H

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-cong-lap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh

2.000144.000.00.00.H

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

to-chuc-lai-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-cong-lap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh

1.000243.000.00.00.H

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong

1.000234.000.00.00.H

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

thu-tuc-giai-the-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong

1.000031.000.00.00.H

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

thu-tuc-doi-ten-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
Xem thêm:  fecally challenged là gì - Nghĩa của từ fecally challenged

1.000266.000.00.00.H

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban

1.000602.000.00.00.H

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-so-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen

1.000553.000.00.00.H

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

giai-the-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-cham-dut-hoat-dong-phan-hieu-cua-truong-trung-cap-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

1.000530.000.00.00.H

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

doi-ten-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

1.000482.000.00.00.H

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

cong-nhan-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-chuyen-sang-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

cho-phep-thanh-lap-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan

1.000523.000.00.00.H

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

cho-phep-hoat-dong-lien-ket-dao-tao-tro-lai-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep

1.000138.000.00.00.H

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

chia-tach-sap-nhap-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

1.000570.000.00.00.H

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

cach-chuc-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-so-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen
Xem thêm:  Minh Hà vợ Lý Hải sinh năm bao nhiều

1.002741.000.00.00.H

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to

1.000389.000.00.00.H

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

cap-giay-chung-nhan-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-voi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep

2.000189.000.00.00.H

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-doi-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-doanh-nghiep

2.000099.000.00.00.H

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

thu-tuc-chia-tach-sap-nhap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-truong-trung-cap-tu-thuc-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong

2.001305.000.00.00.H

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

dua-doi-tuong-ra-khoi-co-so-tro-giup-tre-em

1.000531.000.00.00.H

Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

thu-tuc-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc

1.000558.000.00.00.H

Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc

1.000584.000.00.00.H

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện

thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-so-ldtbxh-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen

2.000258.000.00.00.H

Thủ tục cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

thu-tuc-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

1.000619.000.00.00.H

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

thu-tuc-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

1.000630.000.00.00.H

Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh.

thu-tuc-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

2.000632.000.00.00.H

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc

2.001310.000.00.00.H

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

thu-tuc-tiep-nhan-doi-tuong-la-nguoi-chua-thanh-nien-khong-co-noi-cu-tru-on-dinh-bi-ap-dung-bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-vao-co-so-tro-giup-tre-em

1.003351.000.00.00.H

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc

1.002410.000.00.00.H

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc

1.002377.000.00.00.H

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-va-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh

469/QĐ-LĐTBXH

QĐ về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

qd-ve-viec-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015

487/QĐ-SLĐTBXH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015

284/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh

592/QĐ-UBND

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước, quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh

476/QĐ-LĐTBXH

Về việc công bộ lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008

507/QĐ-LĐTBXH

vv Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH

vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh

QT-BTXH 07

Quy trình gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

quy-trinh-gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat

QT-BTXH-05

Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động.

quy-trinh-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong

QT-BTXH-04

Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

quy-trinh-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi

QT-BTXH-03

Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

quy-trinh-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap

QT-BTXH-02

Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

quy-trinh-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap

QT-BTXH-01

Quy trình đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động

quy-trinh-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong

QT-LĐTL&BHXH-02

Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động

quy-trinh-tiep-nhan-thoa-uoc-lao-dong

QT-LĐTL&BHXH-01

Quy trình đăng ký Nội quy lao động

quy-trinh-dang-ky-noi-quy-lao-dong

QT-NCC-01

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong

QT-NCC-02

Quy trình Giải quyết chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

quy-trinh-giai-quyet-che-do-huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran

QT-NCC-03

Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran

QT-NCC-04

Quy trình Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân

quy-trinh-huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan

QT-NCC-05

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si

QT-NCC-06

Quy trình Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

quy-trinh-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac

QT-NCC-08

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh

QT-NCC-11

Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc

QT-NCC-21

Quy trình Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

quy-trinh-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet

QT-NCC-22

Quy trình Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

quy-trinh-thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan

QT-NCC-23

Quy trình Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

quy-trinh-thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong

QT-NCC-24

Quy trình Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

quy-trinh-xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to

QT-NCC-30

Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia

quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-campuchia

QT-NCC-31

Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh

QT – DN – 19

Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 18

Quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

quy-trinh-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc

QT – DN – 17

Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 16

Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc

QT – DN – 15

Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 14

Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT–DN-13

Quy trình thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT–DN–12

Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN -11

Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-10

Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-09

Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-08

Quy trình thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-07

Quy trình công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

quy-trinh-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan

QT–DN-06

Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

quy-trinh-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc

QT–DN-05

Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

quy-trinh-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc

QT–DN-04

Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

quy-trinh-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap

QT – DN – 03

Quy trình đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

quy-trinh-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep

QT – DN – 02

Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep

QT – DN – 01

Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep

501/QĐ-LĐTBXH

Quy trình tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong

501/QĐ-LĐTBXH

QĐ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

qd-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008

1

Mẫu phiếu đề xuất

mau-phieu-de-xuat

1

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không lương

mau-don-xin-nghi-viec-rieng-nghi-om-nghi-thai-san-nghi-khong-luong

1

Mẫu dự trù kinh phí

mau-du-tru-kinh-phi

319/QĐ-LĐTBXH

QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008

300/QĐ-LĐTBXH

QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH

qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh

QT-VP 01

QT-VP 01 – Quy trình một cửa

qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua

QT-VP 02

QT-VP 02 – Quản lý công văn đi , đến

qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den

QT- VP 03

QT- VP 03 – Quản lý Tài sản công

qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong

QT-VP 04

QT-VP 04 – Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức

qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc

QT- VP 05

QT- VP 05 – Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân

qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan

QT-TT 03

3. QT-TT 03 – Quy trình Tiếp dân

3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan

QT-TT 01

5. QT-TT 01 – Quy trình Thanh Tra

5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra

QT-TT 02

4. QT-TT 02 – Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao

QT-HT 05

5. QT-HT 05 – Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua

QT-HT 04

4. QT- HT 04 – Xem xét của Lãnh đạo

4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao

QT-HT 03

3. QT-HT 03 – Đánh giá nội bộ

3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo

QT-HT 02

2. QT-HT 02 – Kiểm soát hồ sơ

2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so

QT-HT 01

1. QT-HT 01 – Quỳ Trình kiểm soát tài liệu

1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu

458/QĐ-UBND

Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng

thong-bao-ve-viec-tim-viec-lam-hang-thang

458/QĐ-UBND

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

ho-tro-tu-van-gioi-thieu-viec-lam

458/QĐ-UBND

Giải quyết hỗ trợ học nghề

giai-quyet-ho-tro-hoc-nghe

458/QĐ-UBND

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-den

458/QĐ-UBND

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep-chuyen-di

458/QĐ-UBND

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep

458/QĐ-UBND

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

tiep-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep

458/QĐ-UBND

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep

458/QĐ-UBND

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

cap-lai-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

458/QĐ-UBND

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

cap-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

458/QĐ-UBND

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

nghi-chiu-tang-cua-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi

458/QĐ-UBND

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

che-do-tham-gap-than-nhan-doi-voi-hoc-vien-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi

458/QĐ-UBND

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

dua-nguoi-nghien-ma-tuy-nguoi-ban-dam-tu-nguyen-vao-cai-nghien-chua-tri-phuc-hoi-tai-trung-tam-chua-benh-giao-duc-lao-dong-xa-hoi

458/QĐ-UBND

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

de-nghi-cham-dut-hoat-dong-cua-co-so-ho-tro-nan-nhan

458/QĐ-UBND

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

gia-han-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

458/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

sua-doi-bo-sung-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

2.002399.000.00.00.H

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

ho-tro-nguoi-lao-dong-ngung-viec-do-dai-dich-covid-19

1.009467.000.00.00.H

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

thay-doi-chu-tich-hoi-dong-thuong-luong-tap-the-dai-dien-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-chuc-nang-nhiem-vu-ke-hoach-thoi-gian-hoat-dong-cua-hoi-dong-thuong-luong-tap-the

1.009466.000.00.00.H

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

thanh-lap-hoi-dong-thuong-luong-tap-the

1.008360.000.00.00.H

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

ho-tro-nguoi-lao-dong-tam-hoan-thuc-hien-hop-dong-lao-dong-nghi-viec-khong-huong-luong-do-dai-dich-covid-19

2.002343.000.00.00.H

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

ho-tro-chi-phi-kham-chua-benh-nghe-nghiep-cho-nguoi-lao-dong-phat-hien-bi-benh-nghe-nghiep-khi-da-nghi-huu-hoac-khong-con-lam-viec-trong-cac-nghe-cong-viec-co-nguy-co-bi-benh-nghe-nghiep

2.001949.000.00.00.H

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III

xep-hang-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-lam-chu-so-huu-hang-tong-cong-ty-va-tuong-duong-hang-i-hang-ii-va-hang-iii

1.000436.000.00.00.H

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

1.000414.000.00.00.H

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

rut-tien-ky-quy-cua-doanh-nghiep-cho-thue-lai-lao-dong

1.004949.000.00.00.H

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

phe-duyet-quy-tien-luong-thu-lao-thuc-hien-quy-tien-thuong-thuc-hien-nam-truoc-va-quy-tien-luong-thu-lao-ke-hoach-doi-voi-nguoi-quan-ly-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-lam-chu-so-huu

1.000464.000.00.00.H

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

gia-han-giay-phep-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

2.001955.000.00.00.H

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

dang-ky-noi-quy-lao-dong-cua-doanh-nghiep

1.000448.000.00.00.H

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

cap-lai-giay-phep-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

1.000479.000.00.00.H

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

cap-giay-phep-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong

1.002252.000.00.00.H

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần và thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần

huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran-va-than-nhan-liet-sy-dang-huong-tro-cap-hang-thang-tu-tran

1.002289.000.00.00.H

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan-trong-truong-hop-bi-tam-dinh-chi-che-do-do-bi-ket-an-tu-da-chap-hanh-xong-hinh-phat-tu-bi-tam-dinh-chi-do-xuat-canh-trai-phep-nay-tro-ve-nuoc-cu-tru-da-di-khoi-dia-phuong-nhung-khong-lam-thu-tuc-di-chuyen-ho-so-nay-quay-lai-de-nghi-tiep-tuc-huong-che-do-bi-tam-dinh-chi-che-do-cho-xac-minh-cua-co-quan-dieu-tra

1.001257.000.00.00.H

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-hoi-dong-bo-truong-hoac-bang-khen-cua-bo-truong-thu-truong-co-quan-ngang-bo-thu-truong-co-quan-thuoc-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong

1.002393.000.00.00.H

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-benh-binh

1.005449.000.00.00.H

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

cap-moi-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-hang-b-tru-to-chuc-huan-luyen-do-cac-bo-nganh-co-quan-trung-uong-cac-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-thuoc-bo-nganh-co-quan-trung-uong-quyet-dinh-thanh-lap-cap-giay-chung-nhan-doanh-nghiep-du-dieu-kien-tu-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-hang-b-tru-doanh-nghiep-co-nhu-cau-tu-huan-luyen-do-cac-bo-nganh-co-quan-trung-uong-cac-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-thuoc-bo-nganh-co-quan-trung-uong-quyet-dinh-thanh-lap

1.005450.000.00.00.H

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

gia-han-sua-doi-bo-sung-cap-lai-doi-ten-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-hang-b-tru-to-chuc-huan-luyen-do-cac-bo-nganh-co-quan-trung-uong-cac-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-thuoc-bo-nganh-co-quan-trung-uong-quyet-dinh-thanh-lap-giay-chung-nhan-doanh-nghiep-du-dieu-kien-tu-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-hang-b-tru-doanh-nghiep-co-nhu-cau-tu-huan-luyen-do-cac-bo-nganh-co-quan-trung-uong-cac-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-thuoc-bo-nganh-co-quan-trung-uong-quyet-dinh-thanh-lap

2.000219.000.00.00.H

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

de-nghi-tuyen-nguoi-lao-dong-viet-nam-vao-cac-vi-tri-cong-viec-du-kien-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

1.000105.000.00.00.H

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

bao-cao-giai-trinh-nhu-cau-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

1.000459.000.00.00.H

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

xac-nhan-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong

2.000056.000.00.00.H

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

2.000051.000.00.00.H

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong-do-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-cap

2.000141.000.00.00.H

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

2.000135.000.00.00.H

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

1.000091.000.00.00.H

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

de-nghi-cham-dut-hoat-dong-cua-co-so-ho-tro-nan-nhan

2.000036.000.00.00.H

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

gia-han-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

2.000032.000.00.00.H

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

sua-doi-bo-sung-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

2.000027.000.00.00.H

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

cap-lai-giay-phep-thanh-lap-co-so-ho-tro-nan-nhan

2.000062.000.00.00.H

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-thanh-lap-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

1.001806.000.00.00.H

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-su-dung-tu-30-tong-so-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat

2.000111.000.00.00.H

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

ho-tro-kinh-phi-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-cho-doanh-nghiep

2.000134.000.00.00.H

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

khai-bao-voi-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-dia-phuong-khi-dua-vao-su-dung-cac-loai-may-thiet-bi-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong

2.002341.000.00.00.H

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động

thu-tuc-giai-quyet-che-do-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-cua-nguoi-lao-dong-giao-ket-hop-dong-lao-dong-voi-nhieu-nguoi-su-dung-lao-dong-gom-ho-tro-chuyen-doi-nghe-nghiep-kham-benh-chua-benh-nghe-nghiep-phuc-hoi-chuc-nang-lao-dong

1.003159.000.00.00.H

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si

1.002519.000.00.00.H

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung

1.002440.000.00.00.H

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te

1.003025.000.00.00.H

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si

BXN

Bản xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

ban-xac-nhan-hieu-luc-cua-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh

277/QĐ-LĐTBXH-VP

Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-xay-dung-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh

278/QĐ-LĐTBXH-VP

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh

605/QĐ-LĐTBXH

QĐ về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi đã được hiệu chỉnh cải tiến sửa đổi bổ sung

qd-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-sau-khi-da-duoc-hieu-chinh-cai-tien-sua-doi-bo-sung

552/QĐ-LĐTBXH

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

qd-ve-viec-sua-doi-bo-sung-bai-bo-quy-trinh-thao-tac-chuan-trong-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-ap-dung-vao-hoat-dong-quan-ly-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

469/QĐ-LĐTBXH

QĐ về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

qd-ve-viec-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015

487/QĐ-SLĐTBXH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015

476/QĐ-LĐTBXH

Về việc công bộ lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008

507/QĐ-LĐTBXH

vv Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH

vv-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh

QT-BTXH 07

Quy trình gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

quy-trinh-gia-han-quyet-dinh-cong-nhan-co-so-san-xuat-kinh-doanh-co-tu-30-lao-dong-tro-len-la-nguoi-khuyet-tat

QT-BTXH-05

Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động.

quy-trinh-cap-lai-dieu-chinh-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-co-giay-phep-hoat-dong

QT-BTXH-04

Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

quy-trinh-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi

QT-BTXH-03

Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

quy-trinh-giai-the-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap

QT-BTXH-02

Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

quy-trinh-dang-ky-thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-doi-voi-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap

QT-BTXH-01

Quy trình đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động

quy-trinh-dang-ky-thanh-lap-co-so-tro-giup-xa-hoi-ngoai-cong-lap-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong

QT-LĐTL&BHXH-02

Quy trình Tiếp nhận Thỏa ước lao động

quy-trinh-tiep-nhan-thoa-uoc-lao-dong

QT-LĐTL&BHXH-01

Quy trình đăng ký Nội quy lao động

quy-trinh-dang-ky-noi-quy-lao-dong

QT-NCC-01

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-dong-thoi-la-nguoi-huong-che-do-mat-suc-lao-dong

QT-NCC-02

Quy trình Giải quyết chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

quy-trinh-giai-quyet-che-do-huong-mai-tang-phi-tro-cap-mot-lan-khi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran

QT-NCC-03

Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran

QT-NCC-04

Quy trình Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân

quy-trinh-huong-lai-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-hoac-than-nhan

QT-NCC-05

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-than-nhan-liet-si

QT-NCC-06

Quy trình Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

quy-trinh-tro-cap-doi-voi-vo-hoac-chong-liet-si-lay-chong-hoac-vo-khac

QT-NCC-08

Quy trình Thực hiện giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

quy-trinh-thuc-hien-giai-quyet-che-do-doi-voi-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh

QT-NCC-09

Quy trình Giám định vết thương còn sót

quy-trinh-giam-dinh-vet-thuong-con-sot

QT-NCC-11

Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc

QT-NCC-12

Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-uu-dai-doi-voi-con-de-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc

QT-NCC-13

Quy trình Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hoat-dong-cach-mang-hoac-hoat-dong-khang-chien-bi-dich-bat-tu-day

QT-NCC-14

Quy trình Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-hdkc-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nghia-vu-quoc-te

QT-NCC-15

Quy trình Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

quy-trinh-giai-quyet-che-do-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang

QT-NCC-16

Quy trình Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

quy-trinh-sua-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-ho-so-nguoi-co-cong

QT-NCC-17

Quy trình Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

quy-trinh-di-chuyen-ho-so-nguoi-co-cong-voi-cach-mang

QT-NCC-18

Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-tho-cung-liet-si

QT-NCC-19

Quy trình Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

quy-trinh-giai-quyet-che-do-uu-dai-doi-voi-ba-me-viet-nam-anh-hung

QT-NCC-20

Quy trình Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

quy-trinh-thu-tuc-giam-dinh-lai-thuong-tat-do-vet-thuong-cu-tai-phat-va-dieu-chinh-che-do

QT-NCC-21

Quy trình Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

quy-trinh-thuc-hien-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-than-nhan-nguoi-hoat-dong-khang-chien-giai-phong-dan-toc-bao-ve-to-quoc-va-lam-nhiem-vu-quoc-te-nguoi-co-cong-giup-do-cach-mang-da-chet

QT-NCC-22

Quy trình Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

quy-trinh-thu-tuc-mua-bao-hiem-y-te-doi-voi-nguoi-co-cong-va-than-nhan

QT-NCC-23

Quy trình Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

quy-trinh-thu-tuc-gioi-thieu-nguoi-hoat-dong-khang-chien-bi-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-di-giam-dinh-lai-ty-le-suy-giam-kha-nang-lao-dong

QT-NCC-24

Quy trình Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

quy-trinh-xac-nhan-thuong-binh-nguoi-huong-chinh-sach-nhu-thuong-binh-doi-voi-nguoi-bi-thuong-khong-thuoc-luc-luong-cong-an-quan-doi-trong-chien-tranh-tu-ngay-31121991-tro-ve-truoc-khong-con-giay-to

QT-NCC-25

Quy trình Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

quy-trinh-bo-sung-tinh-hinh-than-nhan-trong-ho-so-liet-si

QT-NCC-26

Quy trình Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

quy-trinh-dinh-chinh-thong-tin-tren-bia-mo-liet-si

QT-NCC-27

Quy trình Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

quy-trinh-lap-so-theo-doi-va-cap-phuong-tien-tro-giup-dung-cu-chinh-hinh

QT-NCC-28

Quy trình Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

quy-trinh-thuc-hien-che-do-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-va-con-cua-ho

QT-NCC-29

Quy trình Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

quy-trinh-ho-tro-di-chuyen-hai-cot-liet-si

QT-NCC-30

Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia

quy-trinh-giai-quyet-che-do-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-duoc-cu-lam-chuyen-gia-sang-giup-lao-campuchia

QT-NCC-31

Quy trình Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

quy-trinh-giai-quyet-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-co-thanh-tich-tham-gia-khang-chien-da-duoc-tang-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-bang-khen-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh

QT-NCC-33

Quy trình Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

quy-trinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien

QT – DN – 19

Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 18

Quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

quy-trinh-cong-nhan-hieu-truong-truong-trung-cap-tu-thuc

QT – DN – 17

Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 16

Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-quan-tri-truong-trung-cap-tu-thuc

QT – DN – 15

Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT – DN – 14

Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT–DN-13

Quy trình thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-trung-cap-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-tinh-so-ldtbxh-ubnd-cap-huyen

QT–DN–12

Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-mien-nhiem-cach-chuc-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN -11

Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-10

Quy trình cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-cach-chuc-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-09

Quy trình miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-mien-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-08

Quy trình thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh

quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-bo-nhiem-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-cao-dang-cong-lap-truc-thuoc-tinh

QT–DN-07

Quy trình công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

quy-trinh-cong-nhan-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-hoat-dong-khong-vi-loi-nhuan

QT–DN-06

Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

quy-trinh-mien-nhiem-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc

QT–DN-05

Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

quy-trinh-cong-nhan-giam-doc-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc

QT–DN-04

Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

quy-trinh-xac-nhan-mau-phoi-chung-chi-so-cap-mau-phoi-ban-sao-chung-chi-so-cap

QT – DN – 03

Quy trình đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

quy-trinh-dang-ky-bo-sung-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-va-doanh-nghiep

QT – DN – 02

Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-doanh-nghiep

QT – DN – 01

Quy trình đăng ký hoạt động GDNN trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-gdnn-trinh-do-so-cap-doi-voi-truong-trung-cap-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep

501/QĐ-LĐTBXH

Quy trình tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

quy-trinh-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong

501/QĐ-LĐTBXH

QĐ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

qd-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008

319/QĐ-LĐTBXH

QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008

300/QĐ-LĐTBXH

QĐ Ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Lao động TBXH

qd-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-tai-so-lao-dong-tbxh

QT-VP 01

QT-VP 01 – Quy trình một cửa

qt-vp-01-quy-trinh-mot-cua

QT-VP 02

QT-VP 02 – Quản lý công văn đi , đến

qt-vp-02-quan-ly-cong-van-di-den

QT- VP 03

QT- VP 03 – Quản lý Tài sản công

qt-vp-03-quan-ly-tai-san-cong

QT-VP 04

QT-VP 04 – Nhận xét đánh giá cán bộ, Công chức, Viên chức

qt-vp-04-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc

QT- VP 05

QT- VP 05 – Đo lường hài lòng của các tổ chức và công dân

qt-vp-05-do-luong-hai-long-cua-cac-to-chuc-va-cong-dan

QT-TT 03

3. QT-TT 03 – Quy trình Tiếp dân

3-qt-tt-03-quy-trinh-tiep-dan

QT-TT 01

5. QT-TT 01 – Quy trình Thanh Tra

5-qt-tt-01-quy-trinh-thanh-tra

QT-TT 02

4. QT-TT 02 – Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

4-qt-tt-02-giai-quyet-khieu-nai-to-cao

QT-HT 05

5. QT-HT 05 – Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

5-qt-ht-05-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc-phong-ngua

QT-HT 04

4. QT- HT 04 – Xem xét của Lãnh đạo

4-qt-ht-04-xem-xet-cua-lanh-dao

QT-HT 03

3. QT-HT 03 – Đánh giá nội bộ

3-qt-ht-03-danh-gia-noi-bo

QT-HT 02

2. QT-HT 02 – Kiểm soát hồ sơ

2-qt-ht-02-kiem-soat-ho-so

QT-HT 01

1. QT-HT 01 – Quỳ Trình kiểm soát tài liệu

1-qt-ht-01-quy-trinh-kiem-soat-tai-lieu

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts