Quốc tử giám xây dựng năm nào

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 2

Câu 2. Vị vua nào cho xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám?

 • Lý Thái Tổ
 • Lý Thái Tông
 • Lý Thánh Tông
 • Lý Nhân Tông

Lý Thánh Tông (1023-1072) là vị vua đã cho xây dựng Văn Miếu. Ông là vị hoàng đế thứ ba của nhà Lý, trị vì từ năm 1054. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu.

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 3

Câu 3. Những danh nhân nào hiện được thờ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám?

 • Khổng Tử
 • Chu Công
 • Chu Văn An
 • Cả 3 người trên

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, “Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắptượng Khổng Tử, Chu Công và tứ phối, vẽ tượngThất thập nhị hiềnbốn mùa cúng tế, hoàng thái tử đến đấy học”. Sau này, nhà sư phạm nổi tiếng của nước ta là Chu Văn An cũng được thờ ở đây.

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 4

Câu 4. Ai là người đầu tiên được học tập ở Văn Miếu?

 • Lê Văn Thịnh
 • Tô Hiến Thành
 • Lý Càn Đức
 • Lý Phật Mã

Theo Việt sử thông giám cương mục, “Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ nhất tháng tư… lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó”. Người đầu tiên học tập ở Văn Miếu là thái tử Lý Càn Đức, tức vua Lý Nhân Tông sau này.

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 5

Câu 5. Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ thời vua nào?

 • Lý Thánh Tông
 • Trần Thánh Tông
 • Lê Thánh Tông
 • Lê Nhân Tông

Năm 1484, dưới thời Lê Thánh Tông – vị vua nổi tiếng anh minh của nhà Lê – bia tiến sĩ được xây dựng để ghi danh những người đỗ đại khoa ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 6

Câu 6. Có bao nhiêu bia tiến sĩ ở Văn Miếu?

Hiện nay, 82 bia tiến sĩ vẫn còn được lưu giữ tại Văn Miếu. Những bia này được dựng từ năm 1484 đến năm 1780, khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đìnhtừ năm 1442 (niên hiệu Đại Bảo thứ ba) đến năm 1779 (niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40).

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 7

Câu 7. Trạng nguyên nào là người đầu tiên được khắc tên lên bia đá ở Văn Miếu?

 • Lê Văn Thịnh
 • Nguyễn Hiền
 • Nguyễn Trực
 • Lương Thế Vinh

Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên ở khoa thi năm 1442. Ông là trạng nguyên đầu tiên được khắc tên lên bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Van Mieu Quoc Tu Giam anh 8

Câu 8. Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được đưa vào danh sách xếp hạng bao nhiêu di tích quốc gia đặc biệt?

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám bao gồm hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám và vườn Giám.

Vua Lý Thánh Tông lập Văn Miếu Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu với mong muốn phát triển hệ thống khoa cử ở nước ta.

Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất nước ta?

Lịch sử khoa bảng Việt Nam từ năm 1075 đến 1919 ghi nhận nhiều kỷ lục khác nhau như thủ khoa đầu tiên, trạng nguyên trẻ nhất, dòng họ có nhiều trạng nguyên nhất.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Sở sánh sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.