quaaaaaaad là gì – Nghĩa của từ quaaaaaaad

quaaaaaaad có nghĩa là

Nội dung bài viết

Bắt bốn lần giết với một viên đạn súng bắn tỉa duy nhất trong cuộc gọi của nhiệm vụ.
Cũng có thể được mở rộng để bao gồm có bốn giết chết cùng một lúc, ví dụ.với một Frag, tên lửa săn mồi, rpg, vv
Làm nổi tiếng bởi Toán sĩperry

Ví dụ

Toà phòng: “bất ngờ Quaaaaaaad

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Rủi ro có thể đa dạng hóa là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.