putting the cows out to pasture là gì

putting the cows out to pasture có nghĩa là

Để thủ công kích thích bộ phận sinh dục nam để xuất tinh qua một hành động bơm maneuver.

Ví dụ

Sau một cách đặc biệt ngày khó khăn tại nơi làm việc, Watkins đã được tìm thấy đưa những con bò ra đồng cỏ để giảm căng thẳng.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  the 29 là gì - Nghĩa của từ the 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.