provider là gì – Nghĩa của từ provider

provider có nghĩa là

Trang chủ của Đại học Brown (điều duy nhất xã hội NYC biết trạng thái, do trẻ em giới hạn đại học phong phú), RISD (Do đó, Crazy shit trên các cực điện thoại và người mua sắm trên đường phố Thayer, Trung tâm mua sắm Providence Place (nơi tất cả Ít nhất, người dân tộc Rhode có, ít nhất là), Đồi liên bang (một nơi đặc biệt với thực phẩm tuyệt vời và việc làm tốt), và một dòng sông chảy với chất thải axit và đôi khi là nước chảy, trong số các thứ rhode tuyệt vời khác.

Ví dụ

Hãy đến Providence Tommorow.
Khu mua sắm?
Vâng.

provider có nghĩa là

Thủ đô của Rhode Island. Loại giống như bất hợp pháp Lovechild của Boston, LA và Liên Xô.

Phần xấu của thị trấn: Southside

Ví dụ

Hãy đến Providence Tommorow.
Khu mua sắm?
Vâng.

provider có nghĩa là

Thủ đô của Rhode Island. Loại giống như bất hợp pháp Lovechild của Boston, LA và Liên Xô.

Phần xấu của thị trấn: Southside
Người A: Tôi đến từ Providence.

Người B: Ồ, thực sự? * Ly hợp *
Capital of Rhode của đảo Rhode đó (vẫn) được điều hành bởi đám đông nơi bạn có thể bị bắn, đâm, lấy một số Dell, xem dòng sông bị ô nhiễm được thắp sáng trên lửa, đi học đại học và mua vành.

Xem thêm  Ý nghĩa hình xăm.của đen vâu sau cổ

Ví dụ

Hãy đến Providence Tommorow.
Khu mua sắm?
Vâng.
Thủ đô của Rhode Island. Loại giống như bất hợp pháp Lovechild của Boston, LA và Liên Xô.

Phần xấu của thị trấn: Southside
Người A: Tôi đến từ Providence.

Người B: Ồ, thực sự? * Ly hợp *
Capital of Rhode của đảo Rhode đó (vẫn) được điều hành bởi đám đông nơi bạn có thể bị bắn, đâm, lấy một số Dell, xem dòng sông bị ô nhiễm được thắp sáng trên lửa, đi học đại học và mua vành.

Các cụm từ bạn sẽ nghe thấy nhiều nhất trong Providence là … “Tôi biết một anh chàng ..” “Yea, nó ngã sau một chiếc xe tải.” “Đi bộ trên đá cuội sẽ không khó lắm nếu tôi không say.” “Ồ, cứt! Popo!” – Haha không ai nói cái cuối cùng.

provider có nghĩa là

Đó là một thị trấn đá và không có gì so sánh với nó.

Ví dụ

Hãy đến Providence Tommorow.

provider có nghĩa là

Khu mua sắm?

Ví dụ

Vâng.

provider có nghĩa là

Thủ đô của Rhode Island. Loại giống như bất hợp pháp Lovechild của Boston, LA và Liên Xô.

Ví dụ

Phần xấu của thị trấn: Southside
Người A: Tôi đến từ Providence.

Người B: Ồ, thực sự? * Ly hợp *

provider có nghĩa là

Capital of Rhode của đảo Rhode đó (vẫn) được điều hành bởi đám đông nơi bạn có thể bị bắn, đâm, lấy một số Dell, xem dòng sông bị ô nhiễm được thắp sáng trên lửa, đi học đại học và mua vành.

Xem thêm  Vì sao quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật

Ví dụ

This provider is well known for her service and looks.

provider có nghĩa là

Các cụm từ bạn sẽ nghe thấy nhiều nhất trong Providence là … “Tôi biết một anh chàng ..” “Yea, nó ngã sau một chiếc xe tải.” “Đi bộ trên đá cuội sẽ không khó lắm nếu tôi không say.” “Ồ, cứt! Popo!” – Haha không ai nói cái cuối cùng.

Ví dụ

I’m a provider girl!

provider có nghĩa là

Đó là một thị trấn đá và không có gì so sánh với nó.

Ví dụ

That ho is one fine-ass provider.

provider có nghĩa là

Hút trên boston đó.

Ví dụ

My man is a provider.. He takes care of his house and me and the kids..

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.