pregnant individual là gì – Nghĩa của từ pregnant individual

pregnant individual có nghĩa là

Một người có thể hoặc không thể xác định là một người phụ nữ có thể gấugiao hàng một em bé

Ví dụ

Tommy – nhìn mẹ – một phụ nữ mang thai
Mẹ – không có Tommy, đó không phải là phụ nữ mang thai, đó là một cá nhân mang thai
Tommy – chết tiệt pc Assholes

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Hướng dẫn gấp áo sơ mi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.