porcelain palace là gì – Nghĩa của từ porcelain palace

porcelain palace có nghĩa là

Thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất kỳ khớp burger nằm trong một tòa nhà màu trắng, sứ.Áp dụng cho những nơi như Lâu đài trắng, hoặc nhiều khớp burger cũ trong các tòa nhà trắng.

Ví dụ

Chúng ta hãy tìm một cung điện sứ tốt và lấy một số thanh trượt cho bữa trưa.

porcelain palace có nghĩa là

Một thuật ngữ khác cho ngai vàng hoàng gia hoặc Kohler Krapper

Ví dụ

Chúng ta hãy tìm một cung điện sứ tốt và lấy một số thanh trượt cho bữa trưa.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  gutterball là gì - Nghĩa của từ gutterball

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.