playing mustard là gì – Nghĩa của từ playing mustard

playing mustard có nghĩa là

Liên quan đến việc làm việc ass của bạn trong vài ngày trước dành thời gian nghỉ việc, trái ngược với việc chơi bắt kịp (sốt cà chua) khi bạn trở về Office sau đó.

Ví dụ

“Này Bryan, bạn muốn vịt ra sớm hôm nay và chơi nhanh 18 với Frank và Toby xuống tại Câu lạc bộ đồng quê?”
“Tôi muốn người đàn ông. Tôi sẽ ở trong văn phòng chơi mù tạt trong 3 ngày tới trước Krista và tôi hướng đến Bermuda cho kỷ niệm 10 năm vào tuần tới.”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Ca sĩ mỹ huyền làm giám khảo là ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.