pice is putty có nghĩa là

Nội dung bài viết

Được sử dụng để mô tả một mảnh ghép kịch sau khi tuần trăng mật giai đoạn kết thúc trong một mối quan hệ

Ví dụ

Bạn là một thứ chết tiệt đầy kịch tính một khi tuần trăng mật giai đoạn đã kết thúc và bạn là tất cả pice là putty

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  your 20 là gì - Nghĩa của từ your 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.