Phong trào đập phá máy móc đốt công xưởng mạng tính

Tiếp theo phong trào đấu tranh đập phá máy móc, đốt công xưởng là phong trào đấu tranh của công nhân bàng hình thức

A. bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn

Đáp án chính xác

B. biểu tình chống giai cấp tư sản để đòi các quyền lợi về kinh tế

C. bãi thị, bãi khoá đòi tăng lương, giảm giờ làm

D. vũ trang chống lại giai cấp tư sản để xóa bỏ áp bức, bóc lột

Xem lời giải

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Top 20 cửa hàng th Huyện Kim Bôi Hòa Bình 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.