Phát biểu nào sau đây không đúng kim loại xesi được dùng để làm tế bào quang điện

Đáp án B

A sai, Be không tác dụng với nước ở điều kiện thường.

C sai, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) không biến thiên theo quy luật.

D sai, Mg có kiểu mạng tinh thể lục phương

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 235

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại xesi không được dùng để chế tạo tế bào quang điện

B. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Kim loại Magie được dùng nhiều trong hợp chất hữu cơ.

Đáp án chính xác

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần

Xem lời giải

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại xesi không được dùng để chế tạo tế bào quang điện

B. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Kim loại Magie được dùng nhiều trong hợp chất hữu cơ.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Nội dung bài viết

  • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

    A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

    B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

    C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các kim loạinatri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

D. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Biên bản hội nghị công chức, viên chức trường tiêu học violet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.