Phân tích đa thức x^4 + x^2 + 1

Phân tích đa thức \({x^2} – 6x + 8\) thành  nhân tử ta được

Đa thức \(25 – {a^2} + 2ab – {b^2}\) được phân tích thành

Phân tích đa thức \({x^4} + 64\) thành hiệu hai bình phương, ta được

Tìm \(x\) biết \(3{x^2} + 8x + 5 = 0\)

Có bao nhiêu giá trị $x$ thỏa mãn $4{(x-3)^2}-(2x-1)(2x + 1) = 10$.

Giá trị nhỏ nhất của \(x\) thỏa mãn $6{x^3} + {x^2} = 2x$ là

Giá trị của biểu thức $D = {x^3}-{x^2}y-x{y^2} + {y^3}$ khi \(x = y\) là

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A = {x^2} + 2{y^2} – 2xy + 2x – 10y\)

Phân tích đa thức \({x^7} – {x^2} – 1\) thành nhân tử ta được


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) \(x^4-7x^2+1\)

b) \(4x^4-12x^2+1\)

giúp mk nha các bn !!!

Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, ta tách nhân tử bằng cách sử dụng công thức hiệu bình phương, với và .

Các câu hỏi tương tự

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Các câu hỏi tương tự

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Cách làm tôm hùm sốt tỏi

Related Posts