penis pen là gì – Nghĩa của từ penis pen

penis pen có nghĩa là

Nội dung bài viết

Một cây bút chì không có tẩy.Về cơ bản, nó là một dụng cụ viết vô dụng cũng biết là một cây bút tinh ranh hoặc bút cặc.

Ví dụ

“Tôi không muốn bút dương vật của bạn.”hoặc “nhận được rằng bút dương vật tránh xa tôi.”

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - giải câu 1 mục b trang 47 sbt địa 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.