passalacqua là gì – Nghĩa của từ passalacqua

passalacqua có nghĩa là

Nội dung bài viết

một baller.Một người mà bạn có thể phụ thuộc vào thực tế bất cứ điều gì.Một người mà họ có khả năng làm mọi thứ cả bạn và họ có thể nghĩ đến.Một người vui vẻ và có thể cười để quanh quẩn và họ giống như gia đình với bạn.Một người biết nhiều người và có thể giúp họ ra ngoài.

Ví dụ

Anh ấy là như vậy Universal.Bạn biết đấy Anh ấy là một Passalacqua.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Top 20 cửa hàng lol Thị xã Phước Long Bình Phước 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.