oley, pa là gì – Nghĩa của từ oley, pa

oley, pa có nghĩa là

Nội dung bài viết

Vâng, nếu bạn vào ngô và bò, bạn tìm thấy đúng nơi.Có nhiều bò hơn những người trong thị trấn nhỏ này.Bạn có thể lái xe qua thị trấn trong hai phút.Chỉ có một con đường chính, nhưng hãy cẩn thận lái xe trên đó.Bởi vì có một đèn giao thông chết tiệt ngẫu nhiên chỉ nhấp nháy màu vàng mà không có lý do chết tiệt.May mắn của bạn, bạn không nhận được t- by by Tractor Trailer đi qua nó.Nếu bạn đang cố gắng đi mua sắm thì tốt hơn bạn nên đi nơi khác.Bởi vì chỉ có một Weis trong toàn bộ thị trấn.

Ví dụ

Mẹ kiếp, tôi chỉ đánh một con bò.Tôi phải ở trong Oley, PA.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách chụp Milky Way bằng điện thoại Xiaomi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.