oc character là gì – Nghĩa của từ oc character

oc character có nghĩa là

Nội dung bài viết

Một người hâm mộ nhân vật dựa trên một chương trình truyền hình, sách nhượng quyền hoặc một bộ phim.

Ví dụ

Người đàn ông trong Skype: Này anh bạn, muốn xem nhân vật OC của tôi.Nó dựa trên con ngựa nhỏ của tôi
Anh chàng khác trong Skype: Đợi đã, bạn xem con ngựa nhỏ của tôi?
Người đàn ông trong skype: vâng tôi làm
Anh chàng khác trong Skype: WTF?!?!?!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Những phát biểu nào sau đây về da là đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.