Ở tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm đi

11/05/2022 93

D. 0,60C.

Đáp án chính xác

Đáp án D.SGK/142, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?

Xem đáp án » 11/05/2022 16,758

Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án » 11/05/2022 10,197

Ở chân núi của dãy núi X có nhiệt độ là 290C, biết là dãy núi X cao 4500m. Vậy, ở đỉnh núi của dãy núi X có nhiệt độ là

Xem đáp án » 11/05/2022 8,746

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây? 

Xem đáp án » 11/05/2022 4,155

Gió Mậu dịch có đặc điểm nào sau đây? 

Xem đáp án » 11/05/2022 2,808

Dựa vào tiêu chí nào sau đây để đặt tên cho các khối khí? 

Xem đáp án » 11/05/2022 2,761

Loại gió hành tinh nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta? 

Xem đáp án » 11/05/2022 2,240

Khí áp là gì? 

Xem đáp án » 11/05/2022 1,345

Tầng nào sau đây của khí quyển nằm sát mặt đất? 

Xem đáp án » 11/05/2022 1,114

Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng? 

Xem đáp án » 11/05/2022 872

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ 

Xem đáp án » 11/05/2022 813

Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/05/2022 680

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng 

Xem đáp án » 11/05/2022 548

Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là 

Xem đáp án » 11/05/2022 399

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có

Xem đáp án » 11/05/2022 381

06/12/2021 323

D. 0,6°C.

Đáp án chính xác

Đáp án D.
SGK/151, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dựa vào tiêu chí nào sau đây để đặt tên cho các khối khí?

Xem đáp án » 06/12/2021 14,081

Loại gió hành tinh nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?

Xem đáp án » 06/12/2021 7,960

Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

Xem đáp án » 06/12/2021 4,024

Nguyên nhân chủ yếu ở các dãy núi cao có sự chênh lệch về nhiệt độ rất lớn giữa chân núi và trên đỉnh núi là do

Xem đáp án » 06/12/2021 3,599

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 06/12/2021 2,676

Nguyên nhân chủ yếu có khí áp xuất hiện trên Trái Đất là do

Xem đáp án » 06/12/2021 2,623

Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 06/12/2021 2,527

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng

Xem đáp án » 06/12/2021 1,033

Khí áp là gì?

Xem đáp án » 06/12/2021 903

Không khí luôn luôn chuyển động từ 

Xem đáp án » 06/12/2021 671

Khí ô – xy, khí cac-bo-nic, hơi nước tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn. Hãy cho biết vai trò của khí ô – xy, hơi nước và khí cac-bo-nic đối với đời sống và sản xuất của con người.

Xem đáp án » 06/12/2021 664

Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống và sản xuất của con người. Trình bày đặc điểm của tầng khí quyển đó.

Xem đáp án » 06/12/2021 496

Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/12/2021 412

Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?

Xem đáp án » 06/12/2021 350

Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy:

– Kể tên các đai khí áp trên trái đất. Các đai khí áp phân bố như thế nào trên Trái Đất?

– Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất. Nhận xét về sự phân bố của các loại gió đó.

Xem đáp án » 06/12/2021 311

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đề bài - giải bài 9 trang 85 sbt sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.