Ở nước ta địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích là nguyên nhân chủ yếu làm cho

Phương pháp: Kiến thức bài 10 – Liên hệ giới hạn đai nhiệt đới gió mùa

Cách giải: 

Đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta có giới hạn từ 0 đến 500 – 600m (miền Bắc) và 0 đến 800 – 900m(miền Nam), như vậy ở độ cao dưới 1000m thì tính chất nhiệt đới của khí hậu được bảo toàn. Do nước ta có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1000m) nên tính chất nhiệt,) (dưới 1000m) nên tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên nước ta được bảo toàn.

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung bài viết

Đề bài

Chứng minh rằng: ở nước ta địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm chung của địa hình – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Đặc điểm cơ bản của địa hình nước ta là đồi núi thấp:

– Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

– Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

* Nguyên nhân chủ yếu do: Trong giai đoạn tân kiến tạo, vận động An-pi diễn ra không liên tục theo nhiều đợt nên địa hình nước ta chủ yêu là đồi núi thấp, chia thành nhiều bậc, cao ở Tây Bắc thấp dần ở Đông Nam. Các đồng bằng chủ yếu là đồng bằng ở chân núi, ngay đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long cũng được hình thành trên một vùng sụt lún nên đồng bằng thường nhỏ.

Loigiaihay.com

Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Bài giảng Địa lí Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

I. Nhận biết

Câu 1: Địa hình nước ta không có đặc điểm chung nào sau đây?

A. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là núi cao.

B. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.

C. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đặc điểm chung của địa hình nước ta là:

– Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

– Cấu trúc địa hình khá đa dạng.

– Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Như vậy, đáp án đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là núi cao không chính xác.

Câu 2: Đồng bằng ven biển ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

A. Mở rộng về phía Nam.                                        

B. Thu hẹp về phía Nam.

C. Kéo dài liên tục theo chiều Bắc – Nam.            

D. Phân bố xen kẽ các cao nguyên đá vôi.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Đồng bằng ven biển ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đặc điểm thu hẹp về phía Nam.

Câu 3: Địa hình núi cao tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc.                                                  

B. Đông Bắc.                   

C. Trường Sơn Nam.                                                 

D. Tây Bắc.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Địa hình núi cao tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là phần phía Đông với các đỉnh núi cao như Phanxipăng…

Câu 4: Vùng núi nào sau đây nằm giữa sông Hồng và sông Cả?

A. Trường Sơn Bắc.                                                  

B. Tây Bắc.                      

C. Đông Bắc.                                                              

D. Trường Sơn Nam.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Vùng núi Tây Bắc nằm giữa sông Hà và sông Cả cao nhất nước ra với 3 giải địa hình chạy cùng hướng tây bắc đông.

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A. có các cao nguyên ba dan, xếp tầng.                

B. núi thấp chiếm ưu thế, hướng vòng cung.

C. có các khối núi cao và đồ sộ nhất nước ta.      

D. có 3 mạch núi hướng tây bắc – đông nam.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là núi thấp chiếm ưu thế hướng vòng cung với bốn cánh cung lớn là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

Câu 6: Đặc điểm địa hình thấp, được nâng cao ở hai đầu, thấp trũng ở giữa là của vùng núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam.                                                 

B. Đông Bắc.                   

C. Trường Sơn Bắc.                                                   

D. Tây Bắc.

Xem thêm  Tính cạnh đáy bc của tam giác cân abc biết đường cao ứng với cạnh đáy bằng 15 , 6 cm
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Đặc điểm địa hình thấp được nâng cao ở hai đầu thấp trũng ở giữa là vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Bắc và hẹp ngang được nâng cao ở hai đầu phía Bắc là vùng núi Tây Nghệ An, phía Nam là vùng núi Tây Thừa Thiên Huế ở giữa thấp trũng đá vôi Quảng Bình và vùng đồi núi thấp Quảng Trị.

Câu 7: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Chủ yếu là đồi núi thấp, hướng tây bắc – đông nam.

B. Địa hình cao nhất nước, hướng tây bắc – đông nam.

C. Có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông – Tây.

D. Thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu, thấp ở giữa.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm cao nhất cả nước với ba dải địa hình chính cùng hướng tây bắc – đông nam.

Câu 8: Vùng núi có các thung lũng sông cùng hướng Tây Bắc – Đông Nam điển hình là

A. Đông Bắc.                                                             

B. Tây Bắc.                      

C. Trường Sơn Bắc.                                                   

D. Trường Sơn Nam.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm cao nhất cả nước với ba dải địa hình chính cùng hướng tây bắc – đông nam.

Câu 9: Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta thuộc vùng biển của khu vực

A. Bắc Bộ.                       

B. Bắc Trung Bộ.            

C. Nam Trung Bộ.             

D. Nam Bộ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Nơi có thềm lục địa hẹp nhất nước ta thuộc vùng biển của khu vực Nam Trung Bộ.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

A. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích.                     

B. Hầu hết là địa hình núi cao.

C. Có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao.                    

D. Địa hình vùng nhiệt đới gió mùa.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Đặc điểm chung của địa hình nước ta là:

– Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

– Cấu trúc địa hình khá đa dạng.

– Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Như vậy, Hầu hết là địa hình núi cao là không chính xác.

Câu 11: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

A. bắc – nam.                                                             

B. tây bắc – đông bắc.    

C. tây bắc – đông nam.                                             

D. tây – đông.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là tây bắc – đông nam

Câu 12: Vòng cung là hướng chính và điển hình nhất của

A. dãy Hoàng Liên Sơn.                                           

B. các dãy núi Đông Bắc

C. khối núi cực Nam Trung Bộ.                              

D. dãy Trường Sơn Bắc

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Vòng cung là hướng chính và điển hình nhất của các dãy núi Đông Bắc.

II. Thông hiểu

Câu 1: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là

A. bị chia cắt do tác động của dòng chảy.            

B. nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

C. có cả đất phù sa cổ lẫn đất đỏ ba dan.              

D. độ cao khoảng từ 100m đến 200m.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm giống nhau chủ yếu nhất giữa địa hình bán bình nguyên và đồi trung du là Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng… Dải đồi trung du rộng nhất nằm ở rìa phía bắc và phía tây Đồng bằng sông Hồng, thu hẹp ở rìa đồng bằng ven biển miền Trung.

Câu 2: So với khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Bắc nước ta có

A. trữ năng thủy điện lớn hơn.                                

B. khoáng sản phong phú hơn.

C. cơ sở vật chất, hạ tầng tốt hơn.                          

D. nhiều trung tâm công nghiệp hơn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Tây Bắc có các sông dài, rộng và dốc hơn Đông Bắc, vì thế trữ năng thủy điện lớn hơn Đông Bắc.

Câu 3: Đâu là ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam của nước ta?

A. Dãy núi Hoành Sơn.                                            

B. Sông Cả.                      

C. Dãy núi Bạch Mã.                                                

D. Sông Hồng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Dãy núi Bạch Mã là ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam của nước ta

Xem thêm  Top 4 túi xách gucci hồ ngọc hà tốt nhất 2022

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ địa hình núi nước ta đa dạng?

A. có các cao nguyên bazan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

B. có núi cao, núi thấp, núi trung bình, sơn nguyên, cao nguyên.

C. bên cạnh các dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều núi thấp.

D. nước ta vừa có núi, có đồi, vừa có sông và biển.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Biểu hiện chứng tỏ địa hình nước ta phân hóa đa dạng là địa hình có cả đồi, núi, đồng bằng, với các kiểu địa hình như núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi trung du, bán bình nguyên, cao nguyên, sơn nguyên, đồng bằng duyên hải, đồng bằng châu thổ, các dạng địa hình ven biển… => các phương án đều đúng nhưng B bao quát nhất => Chọn phương án B

Câu 5: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A. đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.             

B. các mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam

C. có rất nhiều đỉnh núi cao nhất nước ta.            

D. gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Địa hình vùng núi Đông Bắc có đặc điểm là có hướng nghiêng chung thấp dần từ phía tây bắc xuống đông nam, vùng chủ yếu là đồi núi thấp với 4 cánh cung nổi bật là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

A. Nằm ở phía Tây thung lũng sông Hồng.           

B. Có 4 dãy núi lớn hướng vòng cung.

C. Thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.           

D. Ở trung tâm là vùng đồi núi thấp

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc là đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích. Địa hình vùng núi Đông Bắc có đặc điểm là có hướng nghiêng chung thấp dần từ phía tây bắc xuống đông nam, vùng chủ yếu là đồi núi thấp với 4 cánh cung nổi bật là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều. Như vậy, đặc điểm nằm ở giữa Tây thung lũng sông Hồng không chính xác.

Câu 7: Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là

A. gồm các khối núi và cao nguyên.                      

B. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ.

C. gồm 4 cánh cung lớn.                                          

D. địa hình thấp và hẹp ngang.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là có nhiều dãy núi cao và đồ sộ.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc?

A. Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.                      

B. Nhiều đỉnh núi cao nhất nước ta.

C. Có 3 dải địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam.

D. Có các cao nguyên badan xếp tầng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Địa hình của vùng núi Tây Bắc nước ta có đặc điểm cao nhất cả nước với ba dải địa hình chính cùng hướng tây bắc – đông nam. Như vậy, đáp án Có các cao nguyên Bazan xếp tầng không chính xác.

Câu 9: Ba dải địa hình cùng chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Tây Bắc là

A. Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt Lào, các sơn nguyên và cao nguyên.

B. Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng, núi dọc biên giới Việt – Lào.

C. Núi dọc biên giới Việt – Lào, Phan-xi-păng, các sơn nguyên và cao nguyên.

D. Các sơn nguyên và cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Ba dải địa hình cùng chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ở vùng núi Tây Bắc là Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên đá vôi, các dãy núi dọc biên giới Việt – Lào

Câu 10: Địa hình núi cao nhất ở Tây Bắc là

A. dãy Hoàng Liên Sơn.                                           

B. biên giới Việt – Lào.

C. biên giới Việt – Trung.                                         

D. các sơn nguyên đá vôi.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Địa hình núi cao nhất ở Tây Bắc là dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ bậc nhất cả nước.

Câu 11: Trên các bề mặt cao nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển

A. rừng, chăn nuôi, cây lương thực, cây công nghiệp.

B. lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

C. chăn nuôi, thủy sản, cây công nghiệp.

D. trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Trên các bề mặt cao nguyên Chủ yếu là đất feralit, nhiều đồng cỏ là điều kiện thuận lợi để phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc.

Xem thêm  Quyền của viên chức trong hoạt động kinh doanh

Câu 12: Đặc điểm địa hình có các dãy núi song song và so le nhau theo hướng tây bắc-đông nam là của vùng núi:

A. Đông Bắc                                                         

B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc                                              

D. Trường Sơn Nam

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Đặc điểm địa hình có các dãy núi song song và so le nhau theo hướng tây bắc-đông nam là của vùng núi Trường Sơn Bắc

III. Vận dụng

Câu 1: Yếu tố quyết định tạo nên tính phân bậc của địa hình Việt Nam là

A. tác động của vận động Tân kiến tạo.                

B. sự xuất hiện khá sớm của con người.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.                            

D. vị trí địa lí giáp Biển Đông.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Yếu tố quyết định tạo nên tính phân bậc của địa hình Việt Nam là tác động của vận động Tân kiến tạo nâng lên hạ xuống địa hình, tạo những bậc địa hình khác nhau.

Câu 2: Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là

A. đồi núi thấp chiếm ưu thế.                                  

B. hướng nghiêng Tây Bắc – Đông Nam.

C. có một số sơn nguyên, cao nguyên đá vôi.      

D. có nhiều khối núi cao đồ sộ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

– Đáp án A: đồi núi thấp -> Sai, vì Tây Bắc là vùng núi cao.

– Đáp án C: nhiều cao nguyên sơn nguyên -> Sai , vì Đông Bắc không có sơn nguyên.

– Đáp án D: khối núi cao, đồ sộ -> Sai, vì Đông Bắc là vùng núi thấp.

– Đáp án B: Vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc đều có hướng nghiêng trùng với hướng nghiêng chung của lãnh thổ Việt Nam là cao ở phía Tây Bắc và thấp dần về phía Đông Nam.

Câu 3: Mùa đông ở vùng núi Đông Bắc đến sớm và kết thúc muộn hơn các vùng khác chủ yếu là do

A. phần lớn diện tích vùng là địa hình đồi núi thấp.

B. nhiều đỉnh núi cao giáp biên giới Việt – Trung.

C. các dãy núi có hướng vòng cung, đón gió mùa mùa đông.

D. địa hình có hướng nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Do có các cánh cung đầu mở rộng về phía Bắc, quy tụ ở phía Tam Đảo có tác động hút gió mùa đông bắc nên mùa đông ở vùng núi Đông Bắc đến sớm và kết thúc muộn hơn.

Câu 4: Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho

A. tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.

B. địa hình nước ta trẻ lại, có sự phân bậc rõ ràng.

C. thiên nhiên nước ta có sự phân hóa sâu sắc.

D. thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn. Do nước ta có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp (dưới 1000m) nên tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên nước ta được bảo toàn.

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của vùng núi đá vôi nước ta là

A. dễ xảy ra lũ nguồn, lũ quét.                              

B. nhiều nguy cơ phát sinh động đất.

C. dễ xảy ra tình trạng thiếu nước.           

D. dễ xảy ra cháy rừng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Vùng núi đá vôi là những nơi dễ xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, điển hình như vùng núi Hà Giang.

Câu 6: Các hướng núi chính ở nước ta được quy định bởi

A. hướng của các mảng nền cổ.                              

B. cường độ các vận động nâng lên.

C. vị trí địa lí của nước ta.                                       

D. hình dạng lãnh thổ đất nước.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Các hướng núi chính ở nước ta được quy định bởi hướng của các mảng nền cổ.

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển có đáp án

Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có đáp án

Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng có đáp án

Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo) có đáp án

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.