Ở bán cầu Bắc hiện tượng ngày dài hơn đêm có vào mùa nào trong năm

Ở bán cầu Bắc hiện tượng ngày dài hơn đêm có vào mùa nào trong năm

60 điểm

NguyenChiHieu

Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian
A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.
B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.
C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/24 địa lí 10 cơ bản.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong tìm hiểu vấn đề dân số của một khu vực/quốc gia?
  A. Bản đồ dân cư.
  B. Bản đồ khí hậu.
  C. Bản đồ địa hình.
  D. Bản đồ nông nghiệp.
 • Dân số trẻ thể hiện
  A. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10%.
  B. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 30%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 10%.
  C. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 15%.
  D. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là dưới 30%, nhóm tuổi trên 60 trở lên là dưới 15%.
 • Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành
  A. Khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.
  B. Khai thác khoáng sản, thủy sản.
  C. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
  D. Khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.
 • Nhân tố nào nào quyết định sự phân bố các vật nuôi?
  A. Cơ sở nguồn thức ăn.
  B. Tập quán chăn nuôi.
  C. Nguồn giống.
  D. Cơ sở vật chất kĩ thuật.
 • Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất ?
  A. Cày bừa
  B. Làm cỏ
  C. Bón phân
  D. Gieo hạt
 • Sự khác biệt giữa tháp mở rộng với tháp thu hẹp là
  A. Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.
  B. Đáy hẹp, đỉnh phinh to.
  C. Đáy rộng, thu hẹp ở giữa, phía trên lại mở ra.
  D. Hẹp đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh.
 • Vì sao trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ?
  A. Trái Đất tự quay quanh trục.
  B. Trục Trái Đất nghiêng.
  C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
  D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.
 • Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện
  A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
  B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
  C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
  D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
 • Quá trình nào sau đây tạo nên đặc điểm đất ở miền đồng bằng?
  A. Thối mòn.
  B. Vận chuyển.
  C. Bồi tụ.
  D. Bóc mòn.
 • Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kinh tuyến 80oĐ đi qua những đới và kiểu khí hậu nào trên đất liền
  A. Cực, cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới lục địa .
  B. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới gió mùa .
  C. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới lục địa, cận nhiệt lục địa
  D. Cực, cận cực, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, xích đạo.
Xem thêm:  Bảng giá điện thoại oppo mới nhất 2023

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm

Ở bán cầu Bắc, mùa hè sẽ gẫy ra hiện tượng ngày dài hơn đêm.

giải thích : Là vì khi vào mùa hè , trái đất của chúng ta sẽ gần sát mặt trời hơn => thời gian tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ lâu hơn vây nên mặt trời sẽ chiếu sáng cho chúng at nhiều hơn nên gây ra hiện tượng đó

Chúc bn hok tốt!!

Ở bán cầu bắc: + Mùa xuân: Ngày dài hơn đêm. Song, ngày càng dài và đêm càng ngắn khi Mặt Trời càng gần chí tuyến Bắc. Riêng ngày 21-3 thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm, bằng 12 giờ  mọi nơi.

Nguyên nhân sinh ra hiện tượng dài ngắn theo mùa:Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên tùy vị trí Trái Đất trên quỹ đạo mà ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. – Mùa theo dương lịch và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau. Ở bán cầu bắc: + Mùa xuân: Ngày dài hơn đêm.

Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là:

Nguyên nhân sinh ra chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời là:

Nơi chỉ xuất hiện hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 1 lần trong năm là:

Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất là do:

Xem thêm:  Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành

Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?

Nơi nào trên Trái Đất có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm?

Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày ngắn hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian

Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời tại 1 điểm phụ thuộc nhiều vào:

Từ xích đạo đi về hai cực, chênh lệch giữa ngày và đêm:

Ở bán cầu Bắc, mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và càng đến cuối mùa có ngày càng dài dần, đêm càng ngắn dần?

A.

B.

C.

D.

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts