nutmegger là gì – Nghĩa của từ nutmegger

nutmegger có nghĩa là

Một cư dân của Connecticut.

Ví dụ

MassHole: Chết tiệt Yah Nutmeggahs Drive rất chậm!

Connecticuter: Chỉ cần Gọi cho tôi một hạt nhục đậu khấu.

nutmegger có nghĩa là

một người tham gia vào việc sử dụng giải trí hạt nhục đậu khấu để có được cao.Người dùng hạt nhục đậu khấu Xăng của Pothead

Ví dụ

MassHole: Chết tiệt Yah Nutmeggahs Drive rất chậm!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Fat free là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.