Nội dung Chỉ thị 26 của Bộ Chính trị

Sáng 18/3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” (Chỉ thị số 05-CT/TU).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và một số sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Trong 05 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở dần đi vào nền nếp. Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 121 buổi/175 vụ việc; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và Thường trực HĐND cấp huyện tiếp 1.084 buổi. Ngoài ra, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp trên 27 nghìn lượt công dân, tăng 53,8% so với cùng kỳ giai đoạn 2011 – 2015, trong đó có 360 lượt đoàn đông người. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 470/481 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 97,7%; giải quyết 344/355 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 96,9%. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, số lượt đoàn đông người đều giảm so với cùng kỳ giai đoạn 2011 – 2015; không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm, phức tạp. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với tổ chức đoàn thể kịp thời tuyên truyền, vận động công dân; xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng được tăng cường…

Xem thêm:  Top 4 bánh bông lan trứng tươi joki tốt nhất 2022

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chưa kịp thời; có nơi chưa thực sự chú trọng đến công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025” theo chương trình công tác năm 2021; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc giám sát đối với công tác này; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để Nhân dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; công khai, minh bạch kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền, các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên thông, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh…

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU

Xem thêm:  Top 20 cein cửa hàng Huyện Lâm Hà Lâm Đồng 2022

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, hội nghị đã nghe báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Sáng 17/3, Tỉnh uỷ Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 26 – CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04 – HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các sở, ngành liên quan.
 

Các đại biểu dự hội nghị


Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư  hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26, nhất là những vấn đề  trong quá trình, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc ở cơ sở. Đây là những nội dung cơ bản,cần thiết  với các cấp ủy, tổ chức đảng  và trách nhiệm của  các cơ quan bảo vệ pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu trong công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Qua đó, giúp các đồng chí lãnh đạo các cấp, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính, tư pháp, đội ngũ cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng có thêm kiến thức,  phương pháp công tác, góp phần đảm bảo việc xử lý tội phạm và người phạm tội kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Xem thêm:  Lãi suất vay ngân hàng không thế chấp mới nhất năm 2022


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính, tư pháp, các đồng chí cán bộ làm công tác tham mưu về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐH Đảng các cấp; các quy định, hướng dẫn của TW, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng nhất là Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 04 của Ban Bí thư gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết TW 4 khóa 12. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phát huy tính chủ động  trong việc báo cáo hoặc trao đổi kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác,khách quan của nội dung báo cáo, xin ý kiến hoặc trao đổi với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Các đồng chí dự hội nghị trở về đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác điều tra các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng. Các cấp ủy đảng, các cơ quan nội chính tư pháp tạp trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ vững an nình chính trị, trật tự ATXH  nhất là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Chu Sen

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts