Những thắng lợi quân sự của ta trong đông-xuân 1964 đến 1965 có ý nghĩa gì

Đáp án A

Trong phong trào đấu tranh chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của quân Mĩ. Chiến thắng trên mặt trận quân sự đóng vao trò quan trọng, đặc biệt là trong đông – xuân 1964 – 1965.

–  Chiến dịch tấn công địch mở miền Đông Nam Bộ với  trân mở màn đánh vào ấp Bình Giã (Bà Rịa, ngày 2-12-1964). Trong trận này, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 17000 tên địch, phá hủy hàng chục máy bay và xe bọc thép, đánh thắng các chiến thuật “trực thắng vận”, “thiết xa vận” của địch => Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.

– Quân ta giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước)…gây cho quân đội Sài Gòn những thiệt hại nặng, có nguy cơ tan rã => làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Trang 141 sgk lịch sử 9

Nêu những thắng lợi quân sự của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.

Dưới ngọn cờ cứu nước của Mặt trận Đân tộc giải phóng miền Nam do Đảng lãnh đạo, quân giải phóng miền Nam cùng nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy với tiến công ở cả ba vùng chiến lược, bằng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận. Chính vì thế ta giành được nhiều thắng lợi trên mặt trận quân sự. 

 • Trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đã đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bốt của chúng.
 • Đầu năm 1963, quân dân ta giành thắng lợi mở đầu trong trận Ấp Bắc (Mĩ Tho) đánh bại cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy. Chiến thắng Ấp Bắc dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.
 • Trong đông – xuân 1964 – 1965, quân dân ta giành thắng lợi mở màn ở Bình Giã (Bà Rịa). Tiếp đó, giành thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước), làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) (P2)

Từ khóa tìm kiếm Google: thắng lợi quân sự của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”; chiếc lược “chiến tranh đặc biệt”

Xem thêm:  Enzim restrictaza dùng trong giải đoạn nào của kĩ thuật chuyển gen

Những câu hỏi liên quan

Những thắng lợi của quân dân miền Nam trên mặt trận quân sự trong xuân – hè 1965 có tác động như thế nào đến chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”?

A. Đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam 

B. Làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

C. Chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ 

D. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch

Ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong Đông Xuân 1964- 1965?  

A. Là thắng lợi quân sự lớn, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam.  

B. Là thắng lợi quân sự lớn, chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.  

C. Là thắng lợi đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.  

D. Là thắng lợi quân sự lớn đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của quốc sách ấp chiến lược của địch.

Những thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đơn phương” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam là

A. Chiến thắng Vạn Tường (8 – 1965) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

B. Phong trào Ấp Bắc (1 – 1963) và chiến thắng Vạn Tường (8 – 1965). 

C. Chiến thắng hai mùa khô (1965 – 1966, 1966 – 1967) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

D. Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965).

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Nội dung bài viết

 • Sự chi viện của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến trong thời gian chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” có gì khác biệt rõ rệt so với các thời kì trước?
 • Hiệp định Pari 1973 có gì khác so với Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954?
 • “Cuộc kháng chiến chống Mĩ có thể kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm…” Đoạn văn được trích từ văn kiện nào?
 • Chiến thắng Vạn Tường được xem là sự kiện mở đầu cao trào
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

  Những thắng lợi quân sự của ta trong đông-xuân 1964 đến 1965 có ý nghĩa gì
 • Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định: Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam là
 • Ngày 31 – 3 – 1968, bất chấp sự phản đối chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền
 • So với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có gì khác về hình thức tiến công?
 • Phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam trong những năm 1954-1960 đã
 • Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết đã tác động đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam như thế nào?
 • Điều khoản trong Hiệp định Pari có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?
 • Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới, vì:
 • Nội dung nào dưới đây mới chính là ý nghĩa của hiệp định Paris 1973?
 • Thắng lợi chung của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trên mặt trận ngoại giao trong chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh”?
 • Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ trong chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh?
 • Chính sách nào của Mĩ – Diệm thể hiện hành động Chiến tranh một phía ở miền Nam?
 • Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện rõ nhất qua hành động:
 • Thời cơ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 khác với thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là
 • Sự khác biệt về âm mưu giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” so với chiến lược “chiến tranh cục bộ” là
 • Điều khoản nào trong Hiệp định Pari ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?
 • Nội dung nào dưới đây không thuộc Hiệp định Pari 1973?
 • Xuân-hè 1972 chúng ta đã tấn công vào ba hướng quan trọng nào ở miền Nam?
 • Dữ kiện nào không phải nội dung của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?
 • Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), Mỹ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện âm mưu nào dưới đây?
 • Khi quân Pháp rút khỏi Việt Nam, điều khoản nào của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chưa được thực hiện?
 • Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
 • Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước là gì?
 • Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là
 • Ý nào không phải là mục tiêu cuộc đấu tranh nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chống Mĩ – Diệm?
 • Ý nghĩa lớn nhất cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968 là
 • Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Đó là thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam?
 • Vì sao Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1- 1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lục CM?
 • Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?
 • Tình hình miền Nam sau đảo chính ngày 01/11/1963 là
 • Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) so với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam có điểm gì khác nhau?
 • Kết quả nào dưới đây không phải là của trận “Điện Biên Phủ trên không”?
 • Nêu ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong đông – xuân 1964 – 1965 ?
 • Trận thắng cho thấy sự suy yếu của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp rất hạn chế của Mĩ là:
 • Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972?
 • Ý nào không phản ánh đúng thực chất của Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam?
 • Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn, linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn tại đây?
Xem thêm:  Cách trồng chanh trên chậu

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts