Nhưng hợp chất nào sau đây là chất ức chế sinh trưởng

A Protein, lipit, cacbohydrat

B Nước muối, nước đường.

C Các vitamin, axit amin, bazơ nitơ

D Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh

Những hợp chất nào sau đây là chất ức chế sinh trưởng :
A. Protein, lipit, cacbohydrat
B. Nước muối, nước đường.
C. Các vitamin, axit amin, bazơ nitơ

D. Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh

Question: Những hợp chất nào sau đây là chất ức chế sinh trưởng : A. Protein, lipit, cacbohydrat B. Nước muối, nước đường.
C. Các vitamin, axit amin, bazơ nitơ

D. Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh

Hướng dẫn

Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh là các chất ức chế sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Chất hóa học làm thay đổi khả năng cho đi qua của lipit ở màng sinh chất gây ức chế sinh
trưởng của vi sinh vật và thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, hoặc phòng ý tế để thanh
trùng? A. Iot, rượu iot B. Etanol, izôprôpanol (70-80%)
C. Các andehit (phoocmandehit 2%)

D. Các chất kháng sinh

Hướng dẫn

Etanol, izôprôpanol (70-80%) … là các chất cồn gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật bằng cơ chế
làm thay đổi khả năng cho đi qua của lipit ở màng sinh chất và thường được sử dụng trong phòng thí
nghiệm, hoặc phòng ý tế để thanh trùng.

Đáp án cần chọn là: B

Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh là các chất ức chế sinh trưởng

Xem thêm  Chim cánh cụt là loài gì

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 200

Những hợp chất nào sau đây là chất ức chế sinh trưởng :
A. Protein, lipit, cacbohydrat
B. Nước muối, nước đường.
C. Các vitamin, axit amin, bazơ nitơ

D. Các loại cồn, iốt, cloramin, chất kháng sinh

Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về “nhân tố sinh trưởng”?

Chất nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn có tính chọn lọc?

Chất nào không phải chất diệt khuẩn?

Chất nào dưới đây thường được dùng để thanh trùng nước máy, nước bể bơi ?

Sử dụng chất hoá học ức chế sinh trưởng của vi sinh vật nhằm mục đích

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của vi sinh vật?

Căn cứ vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm?

Vì sao có thể để thức ăn khá lâu trong tủ lạnh nhưng vẫn không bị hỏng?

Dựa vào độ pH, người ta phân chia vi sinh thành mấy nhóm?

Áp suất thẩm thấu lớn có ảnh hưởng gì đến sự sống của vi sinh vật?

Áp suất thẩm thấu lớn có ảnh hưởng gì đến sự sống của vi sinh vật?

Viêc sử dụng yếu tố vật lý nhằm mục đích

Đặc điểm của vi sinh vật ưa nóng là:

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.