Nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số ở nước ta hiện nay

nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số theo các  nhóm tuổi ở nước ta 

A. tỉ lệ nữ cao hơn tỉ lệ nam

B. nước ta có cơ cấu dân số già

C. tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi có xu hướng giảm

D. dân số nước ta có xu hướng chuyển sang cơ cấu già

06/03/2022 2,845

A. Số dân vẫn tăng nhanh. 

B. Cơ cấu dân số trẻ.

Đáp án chính xác

Xem thêm:  apple crisp là gì - Nghĩa của từ apple crisp

D. Nhiều thành phần dân tộc.

Đáp án: B
Đặc điểm không còn chính xác với đặc điểm dân cư nước ta hiện nay là Cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng ngày càng nhanh gây bùng nổ dân số. Vì hiện nay, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta đang trong thời kì quá độ dân số, có xu hướng già hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dân số nước ta đông không tạo thuận lợi nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/03/2022 3,020

Gia tăng dân số tự nhiên nước ta có xu hướng giảm không phải là do

Xem đáp án » 06/03/2022 1,715

Dân số nước ta tăng nhanh gây hệ quả nào sau đây?

Xem đáp án » 06/03/2022 1,144

Phân bố dân cư không hợp lí đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của nước ta?

Xem đáp án » 06/03/2022 362

Tây Bắc có mật độ dân số thấp hơn so với Đông Bắc chủ yếu do

Xem đáp án » 06/03/2022 227

Xu hướng già hóa của dân số nước ta không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án » 06/03/2022 98

Nước ta có thành phần dân tộc đa dạng chủ yếu do

Xem đáp án » 06/03/2022 89

Tỉ lệ người già trong cơ cấu dân số nước ta ngày càng tăng chủ yếu do

Xem đáp án » 06/03/2022 59

Gia tăng dân số nhanh không dẫn đến hậu quả nào?

Xem đáp án » 06/03/2022 51

Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do

Xem đáp án » 06/03/2022 40

Phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng đến

Xem thêm:  Yếu tố nào sau đây làm thay đổi vành đai thực vật và đất theo độ cao

Xem đáp án » 06/03/2022 16

18/06/2021 6,243

A. Là thời kì lực lượng lao động của nước ta đạt mức tối ưu về số lượng cũng như chất lượng.

B. Là thời kì tạo ra cơ hội vàng để nước ta phát triển kinh tế với một tiềm lực lao động dồi dào nhất.

C. Là thời kì dân số có lực lượng trong độ tuổi lao động lớn nhất và tỉ lệ người phụ thuộc thấp nhất.

Đáp án chính xác

D. Là thời kì chuyển tiếp của dân số từ cơ cấu dân số trẻ sang cơ cấu dân số già.

Giải thích: Các dân tộc thiểu số của nước ta phân bố không phổ biến ở khu vực các huyện đảo. Theo Atlat trang16, các huyện đảo chủ yếu sử dụng nhóm ngôn ngữ Việt – Mường => dân tộc thiểu số không tập trung tại đây.
Chọn: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết năm 2007 tỉ lệ dân thành thị và nông thôn của nước ta lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 15,608

Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp chủ yếu là do

Xem đáp án » 18/06/2021 12,117

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 10,421

Dân số nước ta năm 2003 là 80,9 triệu người, tốc độ gia tăng dân số là 1,32%, thì dân số năm 2018 là

Xem đáp án » 18/06/2021 9,524

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

Xem thêm:  Top 20 tiệm vàng bạc đá quý Huyện Đăk Glei Kon Tum 2022

Xem đáp án » 18/06/2021 9,166

Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất ở nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 8,115

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình dân số Việt Nam qua các năm?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,044

Hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,443

Dân số nước ta có nhiều thành phần dân tộc không tạo ra thuận lợi nào sau đối với phát triển kinh tế – xã hội?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,209

Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự thay đổi do

Xem đáp án » 18/06/2021 5,475

Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay chủ yếu nhằm

Xem đáp án » 18/06/2021 5,459

Năm 2014, nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km2, vậy mật độ dân số nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,332

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mật độ dân số của vùng đồng bằng sông Hồng cao gấp 3 lần so với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,251

Lao động phổ thông tập trung quá đông ở khu vực thành thị sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 3,981

Nhận định nào sau đây không đúng về sự gia tăng dân số thành thị ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,260

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts