Nguyên tử X có tổng số hạt là 40 số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1

Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 culông. Tên nguyên tử X là

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là

Vi hạt nào sau đây có số electron nhiều hơn số nơtron?

Tổng số elecron trong ion NO3- là (Cho: 7N, 8O): 

Hạt nhân của ion X+ có điện tích là 30,4.10-19 culông. Tên nguyên tử X là

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là

Vi hạt nào sau đây có số electron nhiều hơn số nơtron?

Tổng số elecron trong ion NO3- là (Cho: 7N, 8O): 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hoàn thành phương trình phản ứng sau (Hóa học – Lớp 9)

3 trả lời

Nghị luận về tình yêu thương (Hóa học – Lớp 10)

2 trả lời

Hoàn thành phương trình hóa học (Hóa học – Lớp 9)

1 trả lời

2+4+6+…+98+100+102 (Hóa học – Lớp 5)

1 trả lời

Tính đạo hàm của các hàm số sau (Hóa học – Lớp 11)

1 trả lời

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là

A. 26.

B.27.

Đáp án chính xác

C.28.

D.29.

Xem lời giải

Nguyên tử X có tổng số hạt trong hạt nhân là 40 hạt. Biết trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Số proton của X là

A. 20

B. 40

C. 21

D. 30

Một nguyên tử x có tổng số hạt là 40 . Trong đó hạt không mang điện ít hơn hạt mang điện là 1 . Xác định số hạt trong nguyên tử x.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Ý nghĩa chỉ số relative effort của strava

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.