Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ

C1: Người ta cung cấp cho 5 lít nước 1 nhiệt lượng là Q=600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C=4190J/kg.độ. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ? A. 30,7oC B. 34,7oC C. 28,7oC D. 32,7oC
C2: Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC–>50oC là bao nhiêu? A. Q=57000kJ B. Q=5700J C. Q=5700kJ D. Q=57000J
C3: Khi chỉ có 2 vật trao đổi nhiệt vs nhau thì theo nguyên lí truyền nhiệt: A. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật = nhau thì ngừng lại B. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra = nhiệt lượng do vật kia thu vào C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp D. Tất cả các phát biểu đều đúng
C4: Cùng đc cung cấp nhiệt lượng như nhau, trg các vật cùng khối lượng làm bằng các chất sau đây: nước, đồng, chì, nhôm vật nào tăng nhiệt độ nhiều hơn? Chọn thứ tự đúng từ nhỏ đến lớn A. Nước-chì-nhôm-đồng B. Nhôm-nước-đồng-chì C. Nước-nhôm-đồng-chì D. Nướ-đồng-nhôm-chì
C5: Người ta thả 3 miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào 1 cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của 3 miếng kim loại trên = cách chọn câu trả lời đúng: A. Nhiệt độ của 3 miếng = nhau B. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, r đến miếng nhôm, miếng chì C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, r đến miếng đồng, miếng nhôm

D. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, r đến miếng đồng, miếng chì

Xem thêm:  Kem ức chế mọc lông Balea review

Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4190J/kg.độ. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?

A.

B.

C.

D.

A  Nóng thêm \(30,{7^0}C\)

B Nóng thêm \(34,{7^0}C\)

C Nóng thêm \(28,{7^0}C\)

D Nóng thêm \(32,{7^0}C\)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ
Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ
  • trangtruong23092001
  • Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ
  • 18/04/2020
  • Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ

    Cảm ơn 1

  • Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600 kJ hỏi nước sẽ nóng lên bao nhiêu độ

    Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK LÝ 8 – TẠI ĐÂY

Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ.Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Video liên quan

Nội dung bài viết

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts