Ngành vận tải nào sau đây có khối lượng vận chuyển hàng hóa cao nhất

Ngành giao thông vận tải nào sau đây có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay?

A.

B.

C.

D.

18/06/2021 6,328

D. Đường biển

Đáp án chính xác

Hướng dẫn: Ngành giao thông vận tải đường biển có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay do vận tải đường biển chủ yếu vận chuyển quốc tế với quãng đường xa (dài).Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải nước ta hiện nay:

Xem đáp án » 18/06/2021 42,921

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 14,060

Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 12,744

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu thúc đẩy việc phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 10,332

Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta?

Xem thêm  Top 20 cửa hàng minh phương Huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang 2022

Xem đáp án » 18/06/2021 9,807

Các loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta từ Đổi mới đến nay là

Xem đáp án » 18/06/2021 9,617

Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do

Xem đáp án » 18/06/2021 9,274

Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 8,493

Hoạt động ngoại thương nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 18/06/2021 6,500

Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng lên khá nhanh trong những năm gần đây không phản ánh chủ yếu điều gì sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,292

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,113

Thị trường xuất khẩu của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu do

Xem đáp án » 18/06/2021 6,026

Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước

Xem đáp án » 18/06/2021 5,816

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta là 

Xem đáp án » 18/06/2021 4,895

Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,667

Xem thêm  Một bếp điện loại 220v-1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2l nước

Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

Phần lớn số hải cảng trên thế giới phân bố ở

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là:

Đâu không phải là ưu điểm của vận tải đường ô tô?

Điểm khác biệt cơ bản của ngành vận tải ô tô và vận tải đường sắt là

So với ngành hàng không, ngành đường biển có lợi thế hơn về

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là

Phần lớn các cảng biển nằm ở hai bên bờ Đại Tây Dương vì

Các kênh biển (Pa-na-ma, Xuy-ê) được xây dựng nhằm mục đích chủ yếu là

Ở Nhật Bản vận tải đường biển phát triển nhất, nguyên nhân chính là do:

Hướng dẫn: Ngành giao thông vận tải đường biển có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay do vận tải đường biển chủ yếu vận chuyển quốc tế với quãng đường xa (dài).

Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.