Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của các vùng ở nước ta vì

26/12/2021 247

A. Rừng có nhiều giá về kinh tế và môi trường sinh thái.

B. Nhu cầu về tài nguyên rừng lớn và rất phổ biến.

C. Nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển.

Đáp án chính xác

D. Độ che phủ rừng nước ta tương đối lớn và hiện đang gia tăng.

Đáp án: C
Giải thích: Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta, vì nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động khai thác thuỷ sản của nước ta hiện nay?

Xem thêm  Top 10 kính đạp xe cho người cận tốt nhất 2022

Xem đáp án » 26/12/2021 1,757

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển khai thác thuỷ sản ở nước ta là

Xem đáp án » 26/12/2021 1,583

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau về sự phát triến và phân bố ngành thuỷ sản nước ta?

1) Sản lượng thuỷ sản lớn hơn sản lượng thịt cộng lại từ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2) Sản lượng thuỷ sản bình quân trên đầu người hiện nay khoảng 42kg/năm.

3) Nuôi trồng thuỷ sản có tỉ trọng ngày càng bé trong cơ cấu sản xuất và giá trị.

4) Trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản đã có bước phát triển đột phá.

Xem đáp án » 26/12/2021 1,082

Khó khăn về tài nguyên thuỷ sản của nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 26/12/2021 558

Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ ở miền Trung là

Xem đáp án » 26/12/2021 515

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản ở nước ta?

1) Sản phẩm khai thác chủ yếu là gỗ, luồng, nứa.

2) Sản phẩm quan trọng là: gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, đồ gỗ, gỗ lạng, gỗ dán.

3) Công nghiệp bột giấy và giấy đang được phát triển.

4) Cả nước chỉ có vài nhà máy cưa xẻ và vài xưởng xẻ gỗ thủ công.

Xem đáp án » 26/12/2021 499

Hoạt động nào sau đây không phải của ngành lâm nghiệp?

Xem đáp án » 26/12/2021 444

Khó khăn chủ yếu đối với việc nuôi tôm hiện nay là

Xem đáp án » 26/12/2021 430

Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng và giá trị sản lượng thuỷ sản từ năm 1990 đến 2005 như sau

Xem đáp án » 26/12/2021 400

Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 26/12/2021 344

Xem thêm  Top 15 túi đựng đồ lót nhiều ngăn tốt nhất 2022

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các ý kiến sau đây về vai trò của ngành lâm nghiệp nước ta?

1) Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

2) Trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên.

3) Điều hoà lượng nước trên mặt đất.

4) Tăng cường quá trình xói mòn đất.

Xem đáp án » 26/12/2021 339

Tất cả các tỉnh giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản, nhưng nghề cá có vai trò lớn hơn ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 26/12/2021 319

Nguyên nhân chủ yếu làm cho nghề nuôi tôm phát triển “bùng nổ” trong các năm trở lại đây là

Xem đáp án » 26/12/2021 294

Điều kiện thuận lợi để nuôi thả cá, tôm nước ngọt ở nước ta là có nhiều

Xem đáp án » 26/12/2021 290

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thuỷ sản ở nước ta là có

Xem đáp án » 26/12/2021 281

Đáp án: C

Giải thích: Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta, vì nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 35

19/06/2021 346

A. rừng có nhiều giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái.

B. nhu cầu về tài nguyên rừng lớn và phổ biến ở tất cả các vùng.

C. 3/4 diện tích là đồi núi và có vùng rừng ngập mặn ở ven biển.

Đáp án chính xác

D. độ che phủ rừng tương đối lớn và đang có xu hướng tăng lên.

Đáp án: C
Giải thích: Nước ta có 3/4 diện tích là đồi núi và có vùng rừng ngập mặn ven biển => độ che phủ rừng lớn, hầu hết các vùng lãnh thổ ở miền núi phía Tây và cả vùng đồng bằng ven biển đều phát triển ngành lâm nghiệp => Do vậy, lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết vùng lãnh thổ nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ do

Xem thêm  Bao lâu làm báo cáo lao động

Xem đáp án » 19/06/2021 3,157

Rừng phòng hộ thường tập trung ở khu vực nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,952

Các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản thường phân bố ở

Xem đáp án » 19/06/2021 1,348

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào có tỉ lệ rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?

Xem đáp án » 19/06/2021 700

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động trồng rừng ở nước ta?

Xem đáp án » 19/06/2021 697

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết phần lớn diện tích rừng ngập mặn ven biển nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 571

Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của tài nguyên rừng?

Xem đáp án » 19/06/2021 516

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 19/06/2021 279

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 230

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở vùng nào nước ta?

Xem đáp án » 19/06/2021 132

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

Xem đáp án » 19/06/2021 108

Ý nghĩa kinh tế của rừng được biểu hiện ở việc

Xem đáp án » 19/06/2021 99

Ở nước ta, vùng diễn ra tình trạng chặt phá rừng và cháy rừng nghiêm trọng nhất hiện nay là

Xem đáp án » 19/06/2021 53

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.