Ngạc nhiên Tiếng Anh là gì

ngạc nhiên trong Tiếng Anh là gì?

ngạc nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngạc nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

ngạc nhiên

https://www.youtube.com/watch?v=PLHlnEbfaPE

* đtừ

to be suprised/amazed (at); surprised, amazed; be bowled over; to wonder; to be astonished

thật đáng ngạc nhiên astonishingly

Từ điển Việt Anh – Hồ Ngọc Đức

ngạc nhiên

* verb

to be suprised;

to wonder; to be astonished

Từ điển Việt Anh – VNE.

ngạc nhiên

to surprise; be surprised, wonder, be astonished

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Keo dán Tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.