new york state of mind là gì

new york state of mind có nghĩa là

1) Bài hát tuyệt vời của Rapper Nas từ huyền thoại illmatic
2) bài hát của ca sĩ Billy Joel
3) Cố gắng thực hiện tiền nhanh bằng các hoạt động bất hợp pháp

Ví dụ

1) Tôi nằm bối rối khi tôi Backtrack thời gian sớm hơn / không có gì Tương đương với Tâm trạng New York
2) Tôi đã để lại tất cả họ ở phía sau / Tôi đang ở trong một tiểu bang New York của tâm trí
3) Guy 1: Tôi cảm thấy như đang thực hiện một vụ cướp
Guy 2: Người đàn ông, bạn đang ở trong một trạng thái tâm trí New York

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  stanley pines là gì - Nghĩa của từ stanley pines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.