Nếu điểm S cách gương phẳng 80cm thì ảnh S của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng

Đáp án A đúng.

Vậy ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là 40 (cm)

A.

140 cm

B.

150 cm

C.

160 cm

D.

70 cm

 • Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình

  là:

 • Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải thuộc môi trường địa lí nào?

 • Sarah _______ fat, but now she is thin.

 • Trang Tien Plaza is the biggest ______in Hanoi.

 • Xem thêm  Bảng màu thuốc nhuộm tóc Hello Bubble
 • Thuộc website Harveymomstudy.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.