nefarius là gì – Nghĩa của từ nefarius

nefarius có nghĩa là

Nội dung bài viết

Một nhóm hip-hop ở Toronto từ cuối những năm 90 được sản xuất bởi các sản phẩm Dumplin ‘ cứng rắn.Nhóm đã giải tán ngay sau khi thành viên sáng lập Kwesro vào năm 1999.
Các thành viên: Kwesro (Rohan Whmitham, RIP), MC Collizhun (Tristan Graham) và Don D. (Harold Robertson).
Album: “Foundation for Better Beats” (2000)

Thí dụ

Nefarius có một số vần điệu tốt nhất mà T.O.đã từng xem!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  jambie là gì - Nghĩa của từ jambie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.