national drug test day là gì

national drug test day có nghĩa là

21 tháng 4 hoặc 4/21 là ngày kiểm tra ma túy quốc gia.

Ví dụ

BOSS1: Tôi muốn bắn Jeff, nhưng tôi cần một lý do chính đáng.
BOSS2: Chúng ta nên kiểm tra ma túy anh ta vào ngày sau 4/20.
BOSS1: Lý do của chúng ta cho xét nghiệm thuốc là gì?
BOSS2: Đó là ngày quốc gia thử nghiệm thuốc.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Trusted Tiếng Việt là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.