nappy hair là gì – Nghĩa của từ nappy hair

nappy hair có nghĩa là

Một chút khó chịu lông phát triển theo hướng tinh nghịch từ chân tóc của bạn.

Ví dụ

Woah, nhìn vào đó tóc t nappy.

nappy hair có nghĩa là

Làm thế nào tóc của bạn ngoại hình sau khi lấy một giấc ngủ ngắn.

Ví dụ

Woah, nhìn vào đó tóc t nappy.

nappy hair có nghĩa là

Làm thế nào tóc của bạn ngoại hình sau khi lấy một giấc ngủ ngắn.

Ví dụ

Woah, nhìn vào đó tóc t nappy.

nappy hair có nghĩa là

Làm thế nào tóc của bạn ngoại hình sau khi lấy một giấc ngủ ngắn.

Ví dụ

Woah, nhìn vào đó tóc t nappy.

nappy hair có nghĩa là

Làm thế nào tóc của bạn ngoại hình sau khi lấy một giấc ngủ ngắn.

Ví dụ

Rachel. Bạn phải vừa Woke lên, bởi vì bạn có một số Tóc tạt.

nappy hair có nghĩa là

Tóc tã Còn được gọi là tóc Afro kết cấu. Khô, không thấm nước, và bị ghét nhất. Tôi có Tóc tã và tôi thậm chí không thể chải.

Ví dụ

Khi tôi đang rửa con gái Tóc tạt nước chỉ ngã xuống.

Xem thêm  ya local meme plug là gì

nappy hair có nghĩa là

Một cách để tham khảo đến (tự nhiên) Tóc xoăn.

Ví dụ

Tôi có Tóc tã.

nappy hair có nghĩa là

Vagina.

Ví dụ

Tóc tã cũng biết là tóc kết cấu afro, hoặc tóc kinky là kết cấu tóc của một số quần thể nhất định ở Châu Phi và diaspora châu Phi. Mặc dù tên của nó, kết cấu tóc này cũng được tìm thấy ở một số vùng của Châu Đại Dương và Đông Nam Á. Mỗi sợi của kiểu tóc này phát triển trong một hình dạng helix giống như góc cạnh nhỏ xíu.
Tóc tãđẹp
Bất kỳ người Mỹ gốc Phi

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.