my nails là gì – Nghĩa của từ my nails

my nails có nghĩa là

một biểu thức của sự ghê tởm cực đoan trên một quá trình hành động được đề xuất.Đầu tiên thốt ra trong phim, “người hâm mộ“, bởi John Leguizamo.

ví dụ

“em bé, đi nữa đồ cổ Mua sắm Cuối tuần này. “

“Tôi muốn đóng đinh dương vật của mình đến một tòa nhà đang cháy.”

my nails có nghĩa là

uyển chuyển Đối với nữ thủ dâm có nguồn gốc từ blog max-logic.com.

ví dụ

hầu hết thứ sáu đêm Tôi tạiTrang chủ Xem phim khiêu dâm và vẽ móng tay của tôi

my nails có nghĩa là

đóng đinh chân xuống sàn … là một tuyên bố ý định.Một cam kết để “ở lại” khi phản hồi của một người có thể để “rời đi.”

ví dụ

(lời bài hát của Amie Rankin) Tôi nghe thấyCuộc gọi của một Đường mở, nói với tôi rằng đã đến lúc phải đi, oh xin vui lòng, đinh chân xuống sàn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  sophomore year là gì - Nghĩa của từ sophomore year

Related Posts