mustang gt là gì – Nghĩa của từ mustang gt

mustang gt có nghĩa là

Xe cơ bắp do Ford thực hiện. Bây giờ được biết là hoàn toàn đá vào cuộc sống của Chevy Camaro, mặc dù có sự khác biệt 1. 2L về kích thước động cơ. Vâng, Ford fucked lên với 4.6 được hỗ trợ dưới sức nặng, nhưng cuối cùng họ đã bị loại bỏ khỏi lừa của họ và tạo ra một động cơ đá. Đối với những người nghĩ rằng Camaros là tốt hơn, tôi hỏi bạn điều này: WTF đã xảy ra trong khoảng thời gian 2002-2009?

Ví dụ

Holy shit Mustang GT này là nhanh như chết tiệt!

mustang gt có nghĩa là

một chiếc xe trong hình thức chứng khoán của nó có thể đánh bại bất kỳ F-body có hậu mãi tiêu đề, 3 “ống xả có 4” mẹo và Giai đoạn 2

Ví dụ

Holy shit Mustang GT này là nhanh như chết tiệt!

mustang gt có nghĩa là

một chiếc xe trong hình thức chứng khoán của nó có thể đánh bại bất kỳ F-body có hậu mãi tiêu đề, 3 “ống xả có 4” mẹo và Giai đoạn 2
Cổ phiếu của tôi 99 mustang gt đã đánh bại mảnh shit trans am của bạn với camskhí thải
Một chiếc xe mà nó vô tâm được mua bởi thanh thiếu niên dưới ấn tượng rằng đó là “nhanh” mặc dù thực tế là nó cần một máy thổi chỉ để theo kịp với camaros và trans ams từ “02.

Xem thêm  Khi Tấm bị giết, không thấy Bụt hiện lên giúp Tấm nữa tác giả dân gian muốn nói điều gì

Ví dụ

Holy shit Mustang GT này là nhanh như chết tiệt!

mustang gt có nghĩa là

một chiếc xe trong hình thức chứng khoán của nó có thể đánh bại bất kỳ F-body có hậu mãi tiêu đề, 3 “ống xả có 4” mẹo và Giai đoạn 2

Ví dụ

Holy shit Mustang GT này là nhanh như chết tiệt!

mustang gt có nghĩa là

một chiếc xe trong hình thức chứng khoán của nó có thể đánh bại bất kỳ F-body có hậu mãi tiêu đề, 3 “ống xả có 4” mẹo và Giai đoạn 2

Ví dụ

Cổ phiếu của tôi 99 mustang gt đã đánh bại mảnh shit trans am của bạn với camskhí thải

mustang gt có nghĩa là

Một chiếc xe mà nó vô tâm được mua bởi thanh thiếu niên dưới ấn tượng rằng đó là “nhanh” mặc dù thực tế là nó cần một máy thổi chỉ để theo kịp với camaros và trans ams từ “02.

Ví dụ

Mustang GT sử dụng động cơ V8 4,6L, về cơ bản cho sản lượng mã lực của máy may. So sánh nó với chiếc Camaro LS3 V8 của Camaro 2010, tạo ra hơn 130 mã lực so với động cơ em bé GT. V6 Camaro thực sự mạnh mẽ như động cơ V8 của Mustang GT.
Nhìn vào đứa trẻ đó với Mustang GT. Anh ta chỉ cần một chủ sở hữu Trans AM cho một cuộc đua. Đứa trẻ tội nghiệp sẽ trở nên xấu hổ.

Xem thêm  Có cuộc vui nào không tàn bạn ơi Karaoke

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.